Kontaktlærer - Elevstyrt utviklingssamtale

  • Oppdatert

Elevstyrt utviklingssamtale i Haldor innebærer at elevene har mulighet til å fylle ut oppfølgingsskjemaet som er vedlagt utviklingssamtalen.

Merk! Du som kontaktlærer kan ha skjemaet oppe samtidig som eleven i en utviklingssamtale. Men dette bør unngås fordi det er en risiko for at informasjonen eleven fyller ut kan bli overskrevet dersom flere av dere er inne i skjemaet samtidig.

 

Du kan aktivere elevstyrde samtaler på to måter.

Alternativ 1

Når du oppretter utviklingssamtalen, aktiveres Elevstyrt møter under Møteinformasjon. Hvis Elevstyrt er avkrysset, vil alle utviklingssamtaler i serien være elevstyrte.

 

Alternativ 2

Inne i et møte aktiveres Elevstyrt, kun det enkelte møte vil påvirkes av innstillingen.

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Var denne artikkelen nyttig?