Personale - Engasjerende leser i en melding

 • Oppdatert

Microsofts Engasjerende leser er et verktøy for lesestøtte. I Haldor finner du funksjonen på flere steder, og den kan brukes av personale, elever og foresatte. 

 

 1. Gå inni en pågående samtale
 • A) Klikk på de tre prikkene (...) som vises ved hver melding som sendes eller mottas.
 • B) Velg Engasjerende leser.

 

 1. Meldingsteksten åpnes i Engasjerende leser.

 

 1. Tilpass teksten via Innstillinger for tekst, Alternativer for grammatikk og Leseinnstillinger.
 • A) Innstillinger for tekst
  • Juster tekststørrelsen.
  • Juster avstanden mellom ord og tegn.
  • Endre Skrift.
  • Endre Tema.
 • B) Alternativer for grammatikk
  • Aktiver Stavelser.
  • Vis alle * som finnes i teksten.
  •  *Substantiv
  •  *Verb
  •  *Adjektiv
  • *Adverb
  •  
 • C) Leseinnstillinger
  • Still inn Linjefokus på ett av tre nivåer.
  • Deaktiver/aktiver Bildeordliste.
  • Oversett teksten.
  • Ord for ord.
  • Hele dokumentet.
 1. Lytt til teksten ved å A) klikke på Spill av. Under Stemmeinnstillinger kan du stille inn avspillingshastighet og foreta stemmevalg.  
 2. Klikk på pilen øverst til venstre for å avslutte Engasjerende leser.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Var denne artikkelen nyttig?