Vad kan vi hjälpa dig med?

  • Vanliga frågor

    Vanliga frågor

  • Haldor Academy

    Haldor Academy

    Videoinstruktioner

  • Börja använda Haldor

    Börja använda Haldor

  • Inlägg & nyheter

    Inlägg & nyheter

  • Lärare och Mentor

    Lärare och Mentor

    Instruktioner för dig som är lärare och/eller mentor

  • Elev

    Elev

    Instruktioner för dig som är elev på GR/GY/VUX i Haldor Education

  • Administratör

    Administratör

    Instruktioner för dig som är administratör i Haldor Education

  • Förskolepersonal

    Förskolepersonal

    Instruktioner för dig som jobbar på förskola

  • Specialpedagog

    Specialpedagog

    Instruktioner för dig som är Specialpedagog på FSK/GR/GY/VUX i Haldor Education

  • Vårdnadshavare

    Vårdnadshavare

    Instruktioner för dig som är Vårdnadshavare

  • IT-avdelning

    IT-avdelning

    Instruktioner för synkronisering och integrationer.

  • Supportkontakt

    Supportkontakt

    Information riktad till dig som är supportkontakt

  • Haldor Analys & uppföljning

    Haldor Analys & uppföljning

    Aktuella analyser i realtid utifrån data som genereras i Haldor.

  • Haldor Admin

    Haldor Admin

  • Ouriginal

    Ouriginal

    För dig som använder Ouriginal i Teams men utanför Haldor

  • Webbinarier

    Webbinarier

    Haldors senaste webbinarier