Personal - Skola24 felsökning

 • Uppdaterad

 

 

 • Kontrollera att samma identifierare på personen används både i Skola24 och Haldor (dvs antingen personnummer på båda ställen, alternativt epost på båda ställen). 
  • Används personnummer, kontrollera att personen har samma personnummer i Skola24 som i Haldor som i Azure/Entra. Synk med personnummer kan ibland ta två dygn innan det slagit igenom hela vägen.
  • Används e-post, kontrollera att personen har samma e-post-adress i Skola24 som i Haldor och i Azure/Entra.
 • Säkerställ att schemat är publicerat för både personal och elever i Skola24.
  • Detta är den absolut vanligaste orsaken till varför inte schemat visas i Haldor
  • Efter att det publicerats behöver det även synkroniseras mellan Skola24 och Haldor, vilket normalt görs varje natt, schemat syns därmed först dagen efter det publicerats i Skola24.
  • Notera att schemat endast synkroniseras framåt, inte för passerad tid.
 • Är schemaintegrationen ny?
  Säkerställ från din Haldor Supportkontakt att det finns klartecken från Haldor på att schemaintegrationen är uppsatt för aktuell skola.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?