Övergripande läsrättighet - Elevkort/Barnkort

  • Uppdaterad

Användare med Övergripande läsrättighet kan läsa, men inte redigera, information om skolans elever i deras elevkort. 

 

1. Sök elevens namn i sökrutan uppe till höger. 

mceclip1.png

2. Klicka på den elev som du vill se elevkortet för.

3. Du kommer nu in på elevkortet/barnkortet. Den information du ser baseras på den roll som du har i Haldor samt vilka funktioner som är aktiverade. För förskolan visas Mål istället för Bedömningar, Omdömen, Schema, Närvaro.

  • A) Bedömningar - Elevens bedömningar
  • B) Omdömen - Elevens omdömen
  • C) Schema - Elevens individuella schema
  • D) Närvaro - Elevens närvaro
  • E) Extra anpassningar - Se och skapa extra anpassningar för eleven
  • F) Möten - Alla möten som din elev kallas till
  • G) Dokumentation - Ladda upp filer som kopplas till eleven
  • H) Detaljer - Kontaktuppgifter till vårdnadshavare.

mceclip0.png

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?