Foreldre - Send melding til veiledere og undervisende lærere på nettsiden.

  • Oppdatert


Meldingsfunksjonen kan du som forelder bruke for å kommunisere med barnets veiledere og undervisende lærere.

1. Klikk på Meldinger som du finner i venstremenyen.

2. Du kommer til en visning som viser alle pågående samtaler.

3. For å starte en ny samtale, klikk på Skriv ny.

4. Nå må du velge mottakere. Du kan velge å sende til en eller flere av barnets veiledere eller undervisende lærere.

  • Veiledere - Velg den veiledergruppen meldingen gjelder.
  • Undervisende lærere - Velg den undervisningsgruppen meldingen gjelder.

5. Når du har valgt en veileder- eller undervisningsgruppe, ser du hvilke lærere/veiledere som er i gruppen. Merk de du vil skal få meldingen.

6. Klikk på Velg.

7. Skriv og send meldingen ved å klikke på knappen med pilikonet.

8. Meldingen vil deretter vises som en pågående samtale under Meldinger i venstremenyen.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Var denne artikkelen nyttig?