Foreldre - Vurdering (Nettsiden)

  • Oppdatert
  1. Klikkpå Utviklingsoversikt, som du finner i venstremenyen
  2. Klikkpå Vurdering 
  3. Fagene som barnet ditt følger, vises. Finnes en vurdering, står den ved siden av faget.
  4. Klikkpå et fag for å lese hele vurderingen.
  5. Her vises 
  • Underveisvurderinger som læreren har hatt som grunnlag for vurderingen
  • Vurderingen
  • Tilbakemelding/kommentar fra læreren

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Var denne artikkelen nyttig?