Foreldre - Fravær (Nettsiden)

 • Oppdatert
 1. Klikkpå Fravær, som du finner i venstremenyen
 2. Nå vises det fraværet som er registrert for ditt barn. 
 • A) Status – om fraværet er gyldig eller ugyldig.
 • B) Fra og til – hvilket tidsrom fraværet gjelder.
 • C) Meldt av – hvem som har meldt fra om fraværet.
 • D) Hvis du som foresatt har meldt fravær, kan du klikke på plusstegnet for å se hvilken undervisning barnet ditt har vært borte fra. 
 1. Klikk på Registrer fravær hvis du vil melde nytt fravær.
 • A) Merk av dette alternativet hvis barnet skal være borte en Hel dag eller flere dager.
 • B) Merk av dette alternativet hvis barnet skal være borte en Del av en dag.
 • C) Angi start- og sluttider.
 • D) Klikk på Registrer.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Var denne artikkelen nyttig?