• Uppdaterad

I elevkortet så hittar du information om eleven. Vilken information du ser och vilka redigeringsmöjligheter du har baseras på den roll som du har i Haldor. 

Rollerna Skoladministratör, Mentor och Specialpedagog har åtkomst till elevkortet och har rättigheter att redigera. Även användare som tilldelats övergripande läsrättighet kan läsa information i elevkortet men saknar rättigheter att skapa eller redigera.

Som mentor kan du även gå via Översikt i vänsternavigationen och klicka dig fram till informationen. I denna guide synliggörs vägen via sökfunktionen.

 

1. Sök elevens namn i sökrutan uppe till höger. 

mceclip1.png

2. Klicka på den elev som du vill se elevkortet för.

3. Du kommer nu in på elevkortet. Den information du ser baseras på den roll som du har i Haldor samt vilka funktioner som är aktiverade. 

  • A) Bedömningar - Elevens bedömningar
  • B) Omdömen - Elevens omdömen
  • C) Schema - Elevens individuella schema
  • D) Närvaro - Elevens närvaro
  • E) Extra anpassningar - Se och skapa extra anpassningar för eleven
  • F) Möten - Alla möten som din elev kallas till
  • G) Dokumentation - Ladda upp filer som kopplas till eleven (ej synliga för elev eller vårdnadshavare, vad gäller personal i övergångar se artiklar om detaljer kring det)
  • H) Detaljer - Kontaktuppgifter till vårdnadshavare.

mceclip0.png

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?