Skoladministratör - Skapa läroplan

 • Uppdaterad

Läroplaner används i Haldor för att ge lärare möjlighet att genomföra bedömningar av kunskapskrav och synliggöra centralt innehåll i sina gruppers planeringar och uppgifter. 

 

1. KlickaLäroplaner i vänstermenyn.

mceclip0.png

2. KlickaSkapa.

mceclip1.png

3. Fyll i:

 • Titel - Kursens namn (minst tre tecken)
 • ID - Kurskod (minst tre tecken) 
 • Ämne - Sök efter ditt ämne
  • Saknas ditt ämne kan du välja att själv skapa ditt ämne. Välj "Skapa ämne" i sökrutan. Skapar du ditt eget ämne (minst tre tecken) får du fylla i några ytterligare fält. 
 • Beskrivning - Beskriv kursen
 • Syfte - Kursens syfte

4. Klicka Centralt innehåll

 • A) Sektion 1 - Sektioner används som rubriker. Du kan välja att ha en eller flera sektioner
 • B) Innehåll - Fyll i ditt innehåll som matchar den sektion som du står i
 • C) + Lägg till innehåll - Lägg till ytterligare innehållskolumner
 • D) + Lägg till sektion - Lägg till ytterligare sektioner

mceclip0.png

5. KlickaKunskapskrav och fyll i fälten

 • A) Välj steg - Välj hur många steg det ska vara i din matris.
  • Stegen läggs till när du klickar på + Lägg till block längre ned.
 • B) Ej uppnått - Räknas som ett steg, välj om du vill ha med detta.

mceclip1.png

 • C) + Lägg till Rubrik - Dela upp kunskapskraven med olika Rubriker. Rubriken hör till sektionen.
 • D) + Lägg till Underrubrik - Dela upp kunskapskrav med olika Underrubriker. Underrubriken hör till sektionen.
 • E) + Lägg till block - Här fyller du i en matris med dina nivåer.
 • F) + Lägg till sektion - Lägg till ytterligare sektioner om du vill dela upp dina kunskapskrav.

 

mceclip2.png

6. Avsluta genom att klicka på Publicera.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?