Lärare - Skriv omdöme

 • Uppdaterad

 

Denna guide visar hur du som undervisande lärare skriver omdömen i Haldor. Så snart ditt omdöme är publicerat så visas det för :

 • Mentor
 • Elev
 • Vårdnadshavare

Förutsättningar för att kunna göra ett omdöme:

 

1. KlickaOmdömen i vänstermenyn.

mceclip0.png

2. Du kommer nu till en sida som visar alla dina ämnen och undervisningsgrupper som du får skriva omdömen i. Dina ämnen synliggörs som rubriker, under dessa hittar du dina undervisningsgrupper.

3. Klicka på den undervisningsgrupp som du vill skriva ditt omdöme för.

4. I elevlistan så Klickar du på Visa/skriv omdöme vid den elev som du vill skriva omdöme för.
mceclip0.png

5. I vyn som visas kan du:

 • A) Filtrera på datum för vilka bedömningar som ska visas.
 • B) Välja om alla eller endast dina bedömningar som gjort för eleven ska visas.
 • C) Filtrera på lärandemål och bedömningskriterier.
 • D) Se elevens bedömningar (publicerade som opublicerade).
 • E) Se feedback.
 • F) Se personliga anteckningar som du skrivit.
 • G) Växla till nästa elev.
 • H) Sätta ny omdöme.
 • I) Se elevens extra anpassningar .
 • J) Vy alternativ.

6.  Som standard så finns det tre nivåer för att skriva omdömen. Din skola/kommun kan ha andra nivåer än det som synliggörs vidare i denna instruktion. Markera den nivå som eleven har uppnått. 

7. Skriv i Feedback-rutan för att ge eleven en kommentar till eleven.
mceclip2.png

8. Spara

 • A) Välj Spara omdöme - när du har skrivit färdigt ditt omdöme och vill att mentor, elev och vårdnadshavare ska kunna se omdömet.
 • B) Välj Spara utkast - om du inte har skrivit färdigt ditt omdöme eller vill vänta med publiceringen till ett senare skede. 

mceclip3.png

 

9. Om du sparade omdömet som ett Utkast framgår detta här.

 

10. När du har sparat ditt omdöme visas det under Tidigare omdömen. Omdömet blir nu publicerat för mentor, elev och vårdnadshavare.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?