Lärare - Skriv omdöme

  • Uppdaterad

 

Denna guide visar hur du som undervisande lärare skriver omdömen i Haldor. Så snart ditt omdöme är publicerat så visas det för :

  • Mentor
  • Elev
  • Vårdnadshavare.

Förutsättningar för att kunna göra ett omdöme:

 

1. KlickaOmdömen i vänstermenyn.

mceclip0.png

2. Du kommer nu till en sida som visar alla dina ämnen och undervisningsgrupper som du får skriva omdömen i. Dina ämnen synliggörs som rubriker, under dessa hittar du dina undervisningsgrupper.

3. Klicka på den undervisningsgrupp som du vill skriva ditt omdöme för.
mceclip0.png

4. I elevlistan så Klickar du på Visa/skriv omdöme vid den elev som du vill skriva omdöme för.
mceclip1.png

 

5. När du skriver ditt omdöme så finns alla dina Bedömningar i aktuellt ämne samlat överst på sidan. Klicka på någon av Staplarna för att få upp en lista som visar alla dina bedömda uppgifter/planeringar.

mceclip0.png

6.  Som standard så finns det tre nivåer för att skriva omdömen. Din skola/kommun kan ha andra nivåer än det som synliggörs vidare i denna instruktion. Markera den nivå som eleven har uppnått. 
mceclip1.png

7. Skriv i Feedback-rutan för att ge eleven en kommentar till eleven.
mceclip2.png

8. Spara

  • A) Välj Spara omdöme - när du har skrivit färdigt ditt omdöme och vill att mentor, elev och vårdnadshavare ska kunna se omdömet.
  • B) Välj Spara utkast - om du inte har skrivit färdigt ditt omdöme eller vill vänta med publiceringen till ett senare skede. 

mceclip3.png

9. När du har sparat ditt omdöme kommer du tillbaka till elevlistan.

  • A) Publicerat omdöme - Har du publicerat ditt omdöme så visas vald nivå och datum då omdömet skrevs. Detta omdöme är nu synligt för mentor, elev och vårdnadshavare
  • B) Sparat som utkast - Sparade du omdömet som ett Utkast framgår detta här

mceclip2.png

 

Publicera omdöme som är sparat som "Utkast".

1. KlickaVisa/skriv omdöme vid eleven
mceclip3.png

2. Efter att du gjort eventuella tillägg eller förändringar i omdömet, kan du nu klicka på Spara omdöme. Omdömet blir nu publicerat för mentor, elev och vårdnadshavare.

mceclip7.png

 

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?