Lärare - Ta närvaro / Rapportera närvaro/frånvaro

 • Uppdaterad

1. KlickaSchema i vänstermenyn,

mceclip0.png

 

2. Klicka på den schemaposition där du ska ta närvaro.

mceclip0.png

3. Skrolla nedåt i schemapositionen. Där ser du en lista över alla elever som har aktuell schemaposition. 

 • A) Eleverna är som standard Närvarande
 • Du kan markera eleverna som Frånvarande
  • B) Hela lektionen
  • C) Delvis - ange hur många minuter eleven var frånvarande
  • D) Giltigt frånvarande - markera om eleven var giltigt frånvarande (annars är frånvaro ogiltig). 

Haldor har valt en modell som är utifrån rådande lagstiftning och Skolverkets rekommendationer. Antingen är eleven närvarande eller frånvarande från lektion. Om det senare gäller är det antingen giltigt eller ogiltigt.

mceclip1.png

4. Slutför rapporteringen genom att klickaSpara rapport som du hittar längst ned.

mceclip1.png

 

 

Om en elev får ogiltig frånvaro får vårdnadshavaren

 • A) ett SMS (om kommunen har SMS-avisering via Haldor) 
 • B) en avisering i Haldor Förälder (om vårdnadshavaren har appen installerad)

mceclip0.png

 

Tips!

Inne i en schemaposition så finns en Beskrivning av schemapositionen. Denna ruta går att fälla ihop genom att klicka på minustecknet. Om du fäller ihop denna så sparas inställningen på alla dina schemapositioner så det räcker om du gör detta en gång.  

mceclip2.png

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?