Mentor - Bedömningsöversikt som mentor

  • Uppdaterad

Som mentor så hittar du dina elevers bedömningar via mentorsöversikten. Här kan du få en överblick över alla bedömningar från alla ämnen  i din mentorsgrupp. Du kan även gå in och titta specifikt på en elev. 

 

1. Klicka på Översikt i vänstermenyn.

mceclip0.png

2. Klicka på din mentorsgrupp.

 

3. Du kommer nu in på mentorssidan för aktuell mentorsgrupp. Skrolla längst ned på denna sida för att komma till översikten. Här visas alla bedömningar av bedömningskriterier och lärandemål. Klicka på en elev för att komma till Elevkortet och se elevens bedömningar i olika ämnen.

mceclip0.png

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?