Mentor - Tilldela en extra anpassning

 • Uppdaterad

1. Sök elevens namn i sökrutan uppe till höger. 

mceclip0.png

 

2. Klicka på den elev som du vill tilldela en extra anpassning.

mceclip1.png

 

3. Klicka på Extra anpassningar.

mceclip2.png

 

4. Nu ser du de anpassningar som redan finns tilldelade till eleven.

mceclip3.png

 

5. Klicka Tilldela extra anpassning.

mceclip0.png

 

6. Välj extra anpassning - Välj en av mallarna som finns här. Finns ingen mall som matchar den typ av extra anpassning som du behöver, kontakta en specialpedagog och be denne att skapa en mall åt dig. Är det brådskande, kan du välja alternativet Övrigt (skapar ny mall) och skapa en mall. 

mceclip5.png

  • Om du i rullisten väljer alternativet Övrigt (skapar ny mall), visas nedan två fält. Du kommer nu att skapa en egen mall som du kan tilldela. Väljer du inte Övrigt (skapar ny mall) så kommer du direkt till steg 8 i denna guide. 
   • A) Ange mallens titel
   • B) Beskriv din extra anpassning. Skriv inte information som gäller en specifik elev här, detta görs i steg 8.

mceclip1.png

 

 

 

8. I Beskrivningsfältet så visas den text i som finns i mallen. Du kan anpassa denna text efter den elev som du skapar anpassningen för. 

mceclip0.png

 

9. Nu kan du lägga till de ämnen där elevens anpassning ska visas.
(De ämnen som visas är de ämnen som finns kopplade till grupper som barnet/eleven är med i)

 • A) Markera önskade ämnen..
 • B) Klicka Spara.

mceclip6.png

 

10. Extra anpassningen tilldelas eleven. Extra anpassningen kommer att visas för:

 • Specialpedagog
 • Mentor
 • Lärare
 • Eleven
 • Vårdnadshavare
 • Skoladministratör

11. Extra anpassningen syns i:

 • Elevkortet
 • Mentorsöversikt
 • Planeringar
 • Uppgifter

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?