IT - Skola24 integration

 • Uppdaterad

 

Det är viktigt att identifiering av personal och elever sker antingen på e-post eller personnummer. Samma måste finnas både i Skola24 och i Haldor. Används t.ex. personnummer måste personnummer alltså finnas både i Skola24 och i Haldor.
Vi rekommenderar att man använder e-post om möjligt då det alltid finns i Haldor utifrån kundens Microsoft-miljö.

För att vi ska kunna aktivera integrationen för Skola24 i eran miljö behöver några delar vara på plats.

 1. Kontakta båda parter (Haldor och Skola24) för offert kring schemaintegration.

  a. Haldor AB behöver ha åtkomst till er domän/instans i Skola24 för schemaintegration. 
  Använd följande mall för att skicka meddelande till Skola24 om vad som behövs, kom ihåg att fråga om eventuella extra kostnader.
  "

  Vi önskar behörighet för Haldor AB att komma åt data för vår [kundnamn.skola24.se]* räkning.

  Vi önskar att konsumera data via tjänsten/tjänsterna:

  - Export Lektion
  - Export Lektion V3
  - Export Organisation

  I respons på detta ärende önskar vi en lista innehållande vilka skolor (namn + GUID) som finns för oss att hämta data för under denna domän.

  "

  *) hämta det korrekta namnet från domänlistan under www.skola24.se


  b. Kontakta din kundansvarige eller ansvarig säljare hos Haldor att ni vill ha Schemaintegration med Skola24 och vilka skolor det gäller.
  Om du saknar kontaktperson kan du kontakta oss på support@haldor.se.

 2. Avvakta bekräftelse från Skola24 att det är uppsatt och klart.

 3. Publicera schemat för personal och elever i Skola24, det gör att vi på Haldor ser att vi får in schemapositioner när vi testar uppsättningen. Om detta inte gjorts, meddela Haldor så att vi vet varför vi inte får in några schemapositioner, konfigurationen kan ändå påbörjas men inte verifieras.

 4. Meddela din säljare på Haldor att behörigheterna hos Skola24 är klara med följande information:
  - Domän/Instans. T.ex. paradskolan.skola24.se
  - skol-GUID + skol-namn. Enligt lista från Skola24 som ni fått av dem.
  Tänk på att synkroniseringen sätts upp per skola, och nya skolor som ska synkroniseras in till Haldor efter det initiala införandet behöver beställas.

 5. Haldor återkommer när allt är konfigurerat och klart för Schemaintegration.

 6. För att integrationen ska fungera behöver följande vara på plats.

  a. Schema för både personal och elever är publicerat i Skola24 för aktuell skola/skolor.

  b. Identifiering av personal och elever sker antingen på e-post eller personnummer. Samma måste finnas både i Skola24 och i Haldor. E-post måste vara inmatat i rätt fält i Skola24, "e-post arbete"
  Används t.ex. personnummer måste personnummer alltså finnas både i Skola24 och i Haldor.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?