IT/Global Admin - Consent av Haldor Education

 • Uppdaterad

 

Är du global admin och ska godkänna Haldor Education för din skola/organisation?

! Tänk på att samtliga punkter nedan måste genomföras för consent/godkännande av Haldor Education. 

 1. Gå till https://portal.haldor.se/services/haldor_education

 2. Logga in med ditt administratörskonto.

 3. För att Haldor ska kunna få fram vilken Microsoft-tenant det gäller behövs först ett godkännande av Haldor Portal. Detta kanske är redan gjort och då kommer följande ruta inte att visas.
  mceclip0.png
 4. I tjänsteöversikten av Haldor Education visas information om aktuell Microsoft tenant.
  mceclip1.png

 5. Klicka på "Consent to Haldor Education"

 6. Välj det konto som ska användas för att godkänna applikationen
  mceclip7.png

 7. Acceptera de begärda behörigheter som visas i en pop-up-ruta.
  mceclip2.png


 8. Klart!


Nu kan du lägga till Haldor Education i er Teams-miljö så tjänsten är tillgänglig för alla användare i organisationen. Läs hur du gör det i artikeln "Lägga till Haldor för användare i er Microsoft Tenant"

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?