• Uppdaterad

Nedan finner du tre olika filmer som visar hur du och dina kollegor kan nyttja planeringsfunktionen i Haldor Education - både för egen del och som ett sätt att visa vårdnadshavare vad ni gör.

En snabb och översiktlig genomgång hur du skapar en planering:

En tydlig och detaljerad genomgång hur du skapar en planering:

En snabb och översiktlig genomgång hur du kopierar en planering som du eller någon av dina kollegor skapat:

En genomgång hur både Förskolepersonal/lärare och Skoladmin/Haldoradmin kan skapa en mall för planeringar, att återanvända för struktur och/eller tidseffektivitet

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?