• Uppdaterad

Klicka här för att komma till en guide hos Microsoft som visar hur du delar rapporter med de användare som ska kunna ta del av data. 

De rapporter som ingår i Haldor Analys och Uppföljning ligger i en delad arbetsyta som heter Haldor. Om du är Global Admin eller Power BI Admin i er tenant kommer du åt arbetsytan eller kan tilldela dig själv rättigheter att komma åt den för att ge andra rättighet. 

 

OBS! Användaren som du delar rapporten med måste ha en Power BI-pro licens för att kunna se data i Haldor Analys & uppföljning.

 

För er som har RLS (inbyggd radsäkerhet) i era rapporter gäller - utöver ovanstående - att du behöver lägga till AD-grupper som medlem i aktuell grupp i Power Bi service: 

1. Välj aktuellt dataset och klicka på Security: 

 

2. Lägg till användare eller grupper i aktuell säkerhetsgrupp 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?