Översikt kommunikationsmöjligheter

 • Uppdaterad

Notera:

Kommunikationsmöjligheter

Tips: Den information som tidigare getts i form av veckobrev finns nu kanske tillgänglig utan dubbelarbete

 

Inlägg

Modul

Haldor Dashboard

Vad används tjänsten till?

Envägskommunikation från skolan till elever och/eller vårdnadshavare samt personal. Inlägg kan skickas till flera grupper, enstaka grupper, delar av en grupp och till enskilda användare.

Vilka roller kan använda tjänsten?

 • Lärare
  • skicka inlägg till de elever och/eller vårdnadshavare som man är undervisande lärare för
  • läsa inlägg riktade till grupper som läraren är medlem i
 • Mentor
  • skicka inlägg till de elever och/eller vårdnadshavare som man är mentor för
  • läsa inlägg riktade till grupper som mentorn är medlem 
 • Skolledare 
   • skicka inlägg till alla elever och/eller vårdnadshavare samt personal som finns på skolan
   • läsa inlägg riktade till grupper som finns på skolan
 • Skoladministratör
  • skicka inlägg till alla elever och/eller vårdnadshavare som finns på skolan
  • läsa inlägg riktade till grupper som finns på skolan
 • Elev
  • läsa inlägg riktade till eleven
 • Vårdnadshavare
  • läsa inlägg riktade till vårdnadshavaren 

Utskick

Modul

Haldor Dashboard

Vad används tjänsten till?

Envägskommunikation från huvudman till elever och/eller vårdnadshavare samt personal. Utskick kan skickas till flera skolor eller enstaka skola. 

Vilka roller kan använda tjänsten?

 • Verksamhetschef
  • Skicka utskick till en eller flera skolor i kommunen
 • Lärare
  • läsa utskick riktade till skolor som läraren är verksam i
 • Mentor
  • läsa utskick riktade till skolor som mentorn är verksam i
 • Skolledare 
  • läsa utskick riktade till skolan
 • Skoladministratör
  • läsa utskick riktade till skolan
 • Elev
  • läsa utskick riktade till eleven
 • Vårdnadshavare
  • läsa utskick riktade till vårdnadshavaren 

Meddelanden

Modul

Haldor Planering och bedömning

Vad används tjänsten till?

Möjlighet till kommunikation via Haldorchatt med 

 • personal på skolan
 • elever på skolan
 • vårdnadshavare till elever

Undervisande lärare, elever och vårdnadshavare kan (enligt nedanstående) skicka meddelanden via

 • meddelandefunktionen
 • planeringar
 • uppgifter
 • utvecklingssamtal (gäller mentor, elev, vårdnadshavare)

Notera att meddelanden kopplas till respektive planering/uppgift/utvecklingssamtal så att läsare kan se vad meddelandet rör och enkelt klicka in sig på respektive planering/uppgift/utvecklingssamtal. För de som använder teams kan förstås även teamschatten användas mellan lärare och personal.  

 

Vilka roller kan använda tjänsten?

 • Mentor
  • skicka meddelanden till/läsa meddelanden från
   • elever som man är mentor för
   • vårdnadshavare till elever som man är mentor för
   • annan personal på skolan
 • Lärare
  • skicka meddelanden till/läsa meddelanden från
   • elever som man är undervisande lärare för
   • annan personal på skolan
   • vårdnadshavare som tidigare startat en konversation via planeringar och uppgifter
   • vårdnadshavare till elev man är undervisande lärare för via meddelanden*
 • Elev
  • skicka meddelanden till/läsa meddelanden från
   • personal på skolan
   • vårdnadshavare som tidigare startat en konversation via planeringar och uppgifter
   • undervisande lärare via planering/uppgift
   • mentor via utvecklingssamtal
 • Vårdnadshavare
  • skicka meddelanden till/läsa meddelanden från
   • vårdnadshavarens barns mentor och mentorsgrupp
   • undervisande lärare via planeringar och uppgifter
   • undervisande lärare via meddelande*
   • mentor via utvecklingssamtal

* funktion som ställs in på enhetsnivå, av Systemadministratör.

Dokumentation - Förskola

Modul

Haldor planering och dokumentation i förskolan

Vad används tjänsten till?

Dokumentation används av förskolepedagog för att dokumentera kring en avdelning, barngrupp eller enskilda barn. Pedagoger kan dokumentera via text, bilder, bifogade dokument och synliggöra vilka mål som man arbetat med för vårdnadshavare i dokumentationen.  

Vilka roller kan använda tjänsten?

 • Lärare
  • Skapa dokumentation för de barn som man har i en barngrupp
  • läsa/redigera dokumentation riktade till barngrupper som pedagogen är medlem i
 • Mentor
  • via mentorsöversikten och barnkort se de dokumentationer/mål som man arbetat med
 • Vårdnadshavare
  • läsa dokumentationer riktade till vårdnadshavarens barn
 • Övergripande läsrättighet
  • via dashboard och barnkort (via sök) se barnens dokumentationer/mål

Planeringar och uppgifter

Modul

Haldor Planering och bedömning

Vad används tjänsten till?

Undervisande lärare kan på olika sätt kommunicera vad som ska göras till elever och/eller vårdnadshavare via planeringar och uppgifter. Planeringar mer för arbetsområden, Uppgifter kan vara både för enstaka lektionstillfällen eller löpa över längre tid.

Vilka roller kan använda tjänsten?

 • Lärare
  • skapa planeringar och uppgifter i de grupper man är ägare i
  • se och redigera planeringar och uppgifter i de grupper man är ägare i
 • Elev
  • ser publicerade och av lärare icke dolda/stängda planeringar och uppgifter i grupper man är med i
 • Vårdnadshavare
  • se publicerade och av lärare icke dolda/stängda planeringar riktade till vårdnadshavarens barn
 • Övergripande läsroll
  • kommer inte åt
 • Skoladmin
  • ser publicerade och av lärare icke dolda/stängda planeringar och uppgifter via gruppsida

Feedback i uppgifter och planeringar

Modul

Haldor Planering och bedömning

Vad används tjänsten till?

Undervisande lärare kan på olika sätt ge feedback till elever och/eller vårdnadshavare via planeringar och uppgifter.

Vilka roller kan använda tjänsten?

 • Lärare
  • på olika sätt ge feedback till elever i planeringar och uppgifter
  • se feedback för elever i undervisningsgrupper man är ägare till
  • se feedback i ämnen man är satt att skriva omdömen i
 • Mentor
  • se publicerad feedback i elevkort för elever man är mentor för
  • se översikt publicerad feedback i gruppöversikt mentorsgrupp man är ägare av 
 • Elev
  • se feedback i uppgifter, planeringar och utvecklingsöversikt
  • se feedback gjord direkt i (mall)dokument som ligger i uppgifter
 • Vårdnadshavare
  • se publicerad feedback för ens barn i uppgifter, planeringar och utvecklingsöversikt
 • Övergripande läsroll
  • se publicerad feedback i elevkort
  • se publicerad feedback i gruppöversikt i grupp man är ägare av
 • Skoladmin
  • se publicerad feedback i elevkort
  • se publicerad feedback i gruppöversikt

Feedback i omdöme

Modul

Haldor Elevdokumentation

Vad används tjänsten till?

Möjlighet till summativ feedback/feedforward i omdöme, via av skolan fastställda nivåer och/eller fritext.

Vilka roller kan använda tjänsten?

 • Mentor
  • se publicerat omdöme i elevkort för elever man är mentor för
  • se publicerade omdömen i gruppöversikt mentorsgrupp man är ägare till
 • Lärare
 • Elev
  • se publicerade omdömen i utvecklingsöversikt
 • Vårdnadshavare
  • se publicerade omdömen i utvecklingsöversikt
 • Övergripande läsroll
  • se publicerat omdöme i elevkort
 • Skoladmin
  • se publicerat omdöme i elevkort

Formulär i utvecklingssamtal

Modul

Haldor Utvecklingssamtal

Vad används tjänsten till?

Dokumentation inför, under och efter utvecklingssamtal (ex IUP, framåtsyftande planering, trivselenkäter)

Vilka roller kan använda tjänsten?

 • Mentor
  • lägga till, skriva i och läsa formulär som ligger i utvecklingssamtal
  • se formulär som ligger i elevkort
 • Elev
  • ser de formulär elev själv ska fylla i
  • ser ifyllda formulär när mentor stängt mötet 
 • Vårdnadshavare
  • ser de formulär vårdnadshavare själv ska fylla i
  • ser ifyllda formulär när mentor stängt mötet 
 • Övergripande läsroll
  • ser formulär i elevkort
 • Skoladmin
  • ser formulär i elevkort

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?