• Uppdaterad

Nedan finner du filmer med olika längd och fokus som på olika sätt försöker ta ett steg tillbaks och fundera över frågorna:

  • Finns det verkligen inte något latare/smartare sätt?
  • Hur kan vi minska den administrativa bördan för lärare?

Det finns förstås en mängd små tips och trix, men här nedan försöker vi ta frågan mer övergripande:

Hela det tänkta arbetsflödet - instruktionsfilmer och skriftliga instruktioner - finns att följa i vår utbildningsväg: start.haldor.se.

 

Den bakomliggande förklaringen (från en Haldortimme) med tankar om VARFÖR det är värt att arbeta effektfullt och hur det i slutänden kan spara tid och kraft. 

Hur kan det se ut för eleverna - så får de strukturstöd

Hur gör jag som lärare för att det ska bli tydligt för eleverna (enligt ovan)

Hur kan vi göra det tydligt för både elever och mentor och hur kan mentor visa elevens vecka?

En översiktlig genomgång av processen från planering, uppgifter, bedömningar, omdömen till att vara redo för utvecklingssamtal/betygssättning. 

Ett inspelat samtal där vi visar processen från planering, uppgifter, bedömningar, omdömen till utvecklingssamtal och utvecklingssamtalsöversikt - där man i slutänden sparat både tid och kraft!

Arbeta effektivt med feedback i Haldor Education

Måste man verkligen skriva veckobrev längre, om man använder Haldor Education som ju fyller de behov ett veckobrev normalt försöker fylla?

Dela in eleverna i basgrupper på ett smidigt sätt

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?