• Uppdaterad

I Haldor Akademin finns ett antal kortare och längre filmer som visar såväl helhet som delar hur du kan arbeta med Haldor Education. Det är förstås olika hur lärare och huvudmän väljer att arbeta med Haldor, så bäst är förstås att ni tillsammans kommer fram till hur ni bäst kan dra nytta av verktyget och lära er tillsammans.

Du loggar in med ditt M365-konto som du fått av skolan:

  • via teamsapp
  • Via teams online, valfri webbläsare (åtminstone de vanligt förekommande)
  • Via app.Haldor.se, valfri webbläsare (åtminstone de vanligt förekommande)

Det finns även en mängd skriftliga instruktioner som du hittar under respektive rubrik på startsidan och/eller genom att nyttja sökfunktionen. 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?