Lærer - Opprette oppgave

 • Oppdatert
 1. Klikk på Oppgaver i venstremenyen.
  mceclip0.png
 2. Klikk på Opprett ny oppgave.
  mceclip1.png
 3. Merk av for den/de gruppene du vil opprette en oppgave for. Hvis du merker av for flere grupper, blir det én oppgave for hver gruppe. 
 • A) Merk av for gruppe.
 • B) Merk av for enkeltelever innen gruppen.
  mceclip2.png
 1. Angi status for oppgaven

  Åpen – Oppgaven vil være åpen for elevene og de kan jobbe med den.

  Skjult - Oppgaven er opprettet, men skjult for elevene - du må redigere oppgaven og endre status for å gjøre den synlig for elevene

  Låst - Oppgaven er opprettet. Elevene vil nå oppgaveinstruksjonene, men ikke være i stand til å jobbe med oppgaven.
  mceclip3.png

 2. Velg Type oppgave.
  mceclip4.png
 3. Hvis du vil kan du velge å koble oppgaven til en Plan. Oppgaven vil da dukke opp inne i planen og eventuelle mål og vurderingskriterier som ligger i planen vil følge med denne oppgaven.
  mceclip5.png
 4. Fyll ut feltene:
 • A) Tittel på oppgaven.
 • B) Beskrivelse av hva elevene skal gjøre i oppgaven (instrukser for oppgaven).
  mceclip6.png
 1. Oppgi

  A) Start- og sluttdato, Start- og sluttid
  Hvis du har valgt at oppgaven skal være Skjult eller Låst, kan ikke elevene begynne å jobbe med oppgaven før startdato og starttidspunkt har passert.

  B) Velg leksjon - koble oppgaven med en leksjonsmulighet. Oppgaven vil da vises inne i tidsplanposisjonen.

  C) Publiseringsdato - spesifiser når oppgaven skal være synlig for studentene.
  mceclip7.png

 2. Under Vurdering har du muligheten til å legge til flere vurderinger til oppgaven din. Hvis du ikke vil legge til en vurdering i oppgaven, kan du hoppe over dette trinnet. I denne veiledningen vil vi gå gjennom hvordan du lager vurderinger for lærere. Når det gjelder kamratvurdering og egenvurdering, kan du lese mer om disse funksjonene via lenkene under.
 1. Lag vurdering

  A) + Legg til mål. Her lager du din egen matrise basert på dine egne mål.
  B) + Legg til vurderingskriterier. Her kan du velge å legge til vurderingskriterier og karakterkriterier gitt av Utdanningdirektoriatet.

  Du kan velge om du vil legge til både egne mål og vurderingskriterier eller kun egne mål eller kun Utdanningdirektoriatets vurderingskriterier.

  I denne veiledningen vil vi gå gjennom både hvordan du lager ditt eget mål (punkt 6-8 i denne veiledningen) og hvordan du legger til vurderingskriterier (punkt 10-12 i denne veiledningen)
  mceclip8.png

 2. Klikk+ Legg til mål

  A) I feltet Målbeskrivelse skriver du inn en beskrivelse av målet. Her kan du spesifisere hva som forventes av eleven i oppgaven.

  B) + Legg til trinn - Her legger du vurderingstrinnene til målet ditt. Du kan legge til så mange trinn du vil.

  C) Legg til trinn for ikke oppnådd - Hvis dette feltet er merket av, legges et trinn for "Ikke oppnådd" til matrisen din. Du kan endre teksten fra Ikke oppnådd til noe annet. Du må ha trinnet for å kunne vurdere elevens demonstrerte kunnskaper som «Ikke godkjent». Dersom dette trinnet ikke er til stede, markeres elevens demonstrerte kunnskaper som lavest "Godkjent" i Haldors vurderingsoversikter.
  mceclip10.png

 3. Velg hva du vil vise og for hvem ved å klikke på øynene. Et overkrysset øye ved et mål betyr at målet ikke vises til brukergruppen hvis øye er krysset ut.

  Et åpent øye betyr for


  Elever

  • Målet vil bli vist til eleven når de går inn i oppgaven

  •  Vurderingen av målet, hvordan du markerer i matrisen, vil bli vist til eleven.

  Når du foretar en vurdering av et mål har du mulighet til å gi skriftlig tilbakemelding. Denne tilbakemeldingen vises alltid til en elev selv om du har et kryss. Merk! Tilbakemeldingsfeltet vises ikke i denne veiledningen. Se vurderingsveiledningen for mer informasjon.


  Foresatte

  • Målet vil bli vist til foresatte når de går inn i oppgaven

  • Vurderingen av målet, hvordan du markerer i matrisen, vil bli vist for foresatte

  Når du foretar en vurdering av et mål har du mulighet til å gi skriftlig tilbakemelding. Hvis du vil at foresatte skal se denne tilbakemeldingen, la det nederste øyet Vis tilbakemelding for foresatte være åpent. Merk! Tilbakemeldingsfeltet vises ikke i denne veiledningen. Se vurderingsveiledningen for mer informasjon.

  Et øye med kryss betyr derfor at målet eller vurderingen ikke vises for den aktuelle brukergruppen som har et øye med kryss.
  mceclip11.png

 4. For at målet ditt skal knyttes til et fag, må du også fylle ut punkt 10-11 i denne veiledningen. Målet ditt og eventuelle vurderinger av målet vil ellers ikke bli kombinert med andre vurderinger utført i ditt fag.

 5. Hvis du vil lage flere egne mål, klikker du på + Legg til lærervurdering og gjentar trinn 11 og 12 i denne veiledningen.
  mceclip12.png
 6. Klikk på + Legg til læreplan for å legge til vurderingskriterier eller karakterkriterier gitt av Utdanningsdirektoriatet. 
  mceclip13.png

 7. Du må nå velge hvilket fag du ønsker å hente vurderingskriteriene fra. Listen Gruppens fag (A) vises først. Her er alle fag som er lagt til gruppen din. Hvis faget ditt mangler, kan du søke via Søk fag (B).
  mceclip14.png

  A) Hvis faget ditt er under Gruppens fag, velg det og klikk Legg til nederst på listen.
  mceclip15.png
  B) Hvis faget ditt mangler:

  • B1) Søk fag/kurs
  • B2) Søk etter ditt fag/kurs. Trykk på Enter for å fullføre søket.
  • B3) Hvis du får mange treff, kan du filtrere søket ditt til en bestemt type skole
  • B4) Velg ditt fag/kurs
  • B5) Velg om du ønsker at faget skal legges til gruppen. Dette anbefales dersom du skal bruke samme fag ved flere anledninger.
  B6) Klikk på Legg til

mceclip0.png

 1. Faget ditt er nå lagt til og du kan velge vurderingskriteriene eller karakterkriteriene du vil bruke i oppgaven. Du trenger ikke velge noen vurderings-/karakterkriterier og kan hoppe over å markere disse dersom du ikke ønsker å bruke dem i vurderingen.

  mceclip17.png

 2. Velg hva du skal vise og til hvem ved å klikke på øynene. Overkrysset øye for vurderingskriterium/karakterkriterium betyr at kriteriet ikke vises til brukergruppen hvis øye er krysset over.

  Et åpent øye betyr for


  Elever

  •  Kriteriene vil vises til elevene når de går inn i oppgaven
  •  Vurderingen av kriteriene, hvordan du markerer i matrisen, vil bli vist til eleven.

  Når du foretar en vurdering av kriteriene har du mulighet til å gi skriftlig tilbakemelding. Denne tilbakemeldingen vises alltid til en elev selv om du har et kryss. Merk! Tilbakemeldingsfeltet vises ikke i denne veiledningen. Se vurderingsveiledningen for mer informasjon.

  Foresatte

  •  Kriteriene vil bli vist til foresatte når de går inn i oppgaven
  •  Vurderingen av kriteriene, hvordan du markerer i matrisen, vil bli vist for foresatte

  Når du foretar en vurdering av kriteriene har du mulighet til å gi skriftlig tilbakemelding. Hvis du vil at foresatte skal se denne tilbakemeldingen, la det nederste øyet Vis tilbakemelding for foresatte være åpent. Merk! Tilbakemeldingsfeltet vises ikke i denne veiledningen. Se vurderingsveiledningen for mer informasjon.

  Et øye med kryss betyr derfor at kriteriene eller vurderingen ikke vises for den aktuelle brukergruppen som har et øye med kryss.
  mceclip18.png

 3. Ønsker du å legge til flere fag, klikk på

  A) + Legg til vurderingskriterier - for å legge til flere fag i eksisterende vurderingsmodul
  B) Legg til lærervurdering - for å legge til en ny vurderingsmodul. Da er det også mulighet for å lage flere mål.
  mceclip19.png

 4. Legg ved filer - Hvis du vil legge ved en fil, klikkVelg filer.
  mceclip20.png
 5. Du kommer nå til din OneDrive. Du må ha filene i OneDrive for at du skal kunne legge dem ved.

  A) Marker filene du vil legge ved oppgaven.
  B) Velg Select når du har markert de filene som du vil legge ved, så blir de lagt til i oppgaven.

  mceclip21.png

 6. Velg filtyper 

  A) Instruksjon – filen legges til som et dokument elevene kan laste ned
  B) Maldokument – filen legges til på elevenes arbeidsområde. Elevene får hver sin kopi av dette dokumentet. Det er i dette de skriver innleveringsoppgaven.

  Merk! Når du har lagt til ett maldokument og publisert oppgaven, kan du ikke fjerne/endre maldokumentet. Det er fordi dokumentet er blitt kopiert ut til alle elevene, og noen av dem kan ha begynt å skrive i dokumentet.

  mceclip22.png

 7. Under Ekstra tilpasninger vises de tilpasningene som foreligger for elevene i den gruppen planen er opprettet for.
  mceclip23.png

 8. Avslutt skjemaet ved å velge et av følgende alternativer:

  A) Publiser – oppgaven publiseres for elevene dine. Dersom du har valgt en senere publiseringsdato, vil oppgaven bli publisert for elevene på valgt dato
  B) Lagre utkast – oppgaven er kun synlig for eiere av undervisningsgruppen
  C) Avbryt – ikke noe av det du har gjort, blir lagret.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Var denne artikkelen nyttig?