Lærer - Opprette oppgave med kameratvurdering

 • Oppdatert

Følg veiledningen for å Opprette oppgave: Klikk her for å få tilgang til den

Når du fullført trinn 19 i den veiledningen, tar denne over.

 1. Under vurdering klikker du på Legg til hvarandrevurdering
  mceclip0.png
 2. Klikk på

  A) + Legg til mål, for å lage et læringsmål som eleven gjør en kameratvurdering mot.

  B) + Legg til læreplan for å legge til vurderingskriterier og karakterkriterier fra Utdanningsdirektoriatet, som eleven deretter gjør en kameratvurdering basert på.

  Du kan velge om du vil legge til både egne mål og vurderingskriterier eller kun egne mål eller kun Utdanningsdirektoriatets vurderingskriterier. I denne veiledningen vil vi legge til et læringsmål og vurderingskriterier.

  mceclip1.png

 3. Klikk + Legg til mål

  A) I feltet Målbeskrivelse skriver du inn en beskrivelse av målet. Her kan du spesifisere hva som forventes av eleven i oppgaven.

  B) + Legg til trinn - Her legger du vurderingstrinnene til målet ditt. Du kan legge til så mange trinn du vil.

  C) Legg til trinn for ikke oppnådd - Hvis dette feltet er merket av, legges et trinn for "Ikke oppnådd" til matrisen din. Du kan endre teksten fra Ikke oppnådd til noe annet. Du må ha ikke oppnådd trinnet for at eleven skal kunne gjøre en kameratvurdering der ferdighetene er å anse som «Ikke godkjent». Hvis dette trinnet ikke er til stede, markeres elevens demonstrerte kunnskap som lavest "Godkjent" i oppgaven.
  mceclip2.png

 4. Hvis du ønsker å lage flere læringsmål, klikk på + Legg til hvarandrevurdering og gjenta trinn 3 i denne veiledningen.
  mceclip3.png
 5. Hvis du vil at elevene skal gjennomføre kameratvurdering basert på vurderingskriterier og karakterkriterier gitt av Utdanningsdirektoriatet, klikk+ Legg til læreplan

  mceclip4.png
 6. Du må nå velge hvilket fag du vil hente vurderingskriteriene fra. Listen Gruppens fag vises først. Her er alle fagene som er lagt til gruppen din. Hvis faget ditt mangler, kan du søke via Søk fag.
  mceclip5.png
  A) Hvis faget ditt er under Gruppens fag, velg det og klikk Legg til som er nederst på listen.
  mceclip6.png

  B) Hvis faget ditt mangler. klikk

  B1) Søk fag
  B2) Søk etter ditt fag. Trykk på Enter for å fullføre søket.
  B3) Velg ditt fag
  B4) Klikk på Legg til
  B5) Velg om du ønsker at faget ditt skal legges til gruppen. Dette anbefales dersom du skal bruke samme fag ved flere anledninger.

  mceclip7.png

 7. Faget ditt er nå lagt til og du kan velge vurderingskriterier eller karakterkriterier som du ønsker at elevene skal bruke i kameratvurderingen.


  A) Over hvert vurderingskriterium/karakterkriterium er det en avkrysningsboks. Dersom dette er markert, markeres alle setninger innenfor gjeldende vurderingskriterium/karakterkriterium.

  B) Ønsker du kun én setning innenfor et vurderingskriterium/karakterkriterium, klikker du på avkrysningsboksen ved siden av den aktuelle setningen.
  mceclip8.png

 8. Ønsker du å legge til flere fag, klikk på

  A) + Legg til læreplan - for å legge til flere fag i eksisterende vurderingsmodul

  B) Legg til hvarandrevurdering – for å legge til en ny vurderingsmodul. Da er det også mulighet for å lage flere mål.

  mceclip9.png

 9. Når elevene har levert oppgaven, vil de få mulighet til å gjøre en hvarandrevurdering basert på læringsmålene og vurderingskriteriene som du har lagt til under hvarandrevurderingen.

  Det er ikke mulig for elever eller foresatte å se kameratvurderinger. Disse kan kun ses av læreren.

   

  Du kan nå gå tilbake til veiviseren Opprete oppgave og fullføre oppgaven: klikk her for å få tilgang til veiviseren

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Var denne artikkelen nyttig?