Lærer - Opprette oppgave med egenvurdering

 • Oppdatert

Start med å følge veiledningen til Opprett oppgave: Klikk her for å få tilgang til den

Når du kommer til fullført trinn 19 i den veiledningen, tar denne over.

 1. Under Vurdering klikker du på Legg til egenvurdering
  mceclip0.png
 2. Klikk på

  A) + Legg til mål, for å lage et læringsmål som eleven gjør en egenvurdering basert på.
  B) + Legg til læreplan, for å legge til vurderingskriterier og karakterkriterier fra Utdanningsdirektoriatet, som elevene deretter gjør en egenvurdering basert på.

  Du kan velge om du vil legge til både egne mål og vurderingskriterier eller kun egne mål eller kun Utdanningsdirektoriatets vurderingskriterier. I denne veiledningen vil vi legge til et læringsmål og vurderingskriterier.
  mceclip1.png

 3. Klikk + Legg til mål

  A) I feltet Målbeskrivelse skriver du inn en beskrivelse av målet. Her kan du spesifisere hva som forventes av eleven i oppgaven.
  B) + Legg til trinn - Her legger du vurderingstrinnene til målet ditt. Du kan legge til så mange trinn du vil.
  C) Legg til trinn for ikke oppnådd - Hvis dette feltet er merket av, legges et trinn for "Ikke oppnådd" til matrisen din. Du kan endre teksten fra Ikke oppnådd til noe annet. Du må ikke ha oppnådd trinnet for at eleven selv skal kunne vurdere sine påviste kunnskaper som «Ikke godkjent». Hvis dette trinnet ikke er til stede, markeres elevens demonstrerte kunnskap som lavest "Godkjent" i oppgaven.
  mceclip2.png

 4. Hvis du vil lage flere læringsmål, klikker du + Legg til egenvurdering og gjentar trinn 3 i denne veiledningen.
  mceclip3.png

 5. Klikk på + Legg til læreplan for å legge til vurderingskriterier og karakterkriterier fra  Utdanningsdirektoriatet.
  mceclip4.png
 6. Du må nå velge hvilket fag du ønsker å hente vurderingskriteriene fra. Listen Gruppens fag vises først. Her er alle fagene som er lagt til gruppen din. Hvis faget ditt mangler, kan du søke via Søk fag.
  mceclip5.png
  A) Hvis faget ditt er under Gruppens fag, velg det og klikk Legg til som er nederst på listen.

  mceclip6.png
  B) Hvis faget ditt mangler. Klikk:

  B1) Søk fag
  B2) Søk etter ditt fag. Trykk på Enter for å fullføre søket.
  B3) Velg ditt fag
  B4) Klikk på Legg til
  B5) Velg om du ønsker at faget skal legges til gruppen. Dette anbefales dersom du skal bruke samme fag ved flere anledninger.

  mceclip7.png

 7. Faget ditt er nå lagt til og du kan velge vurderingskriteriene eller karakterkriteriene du vil bruke i oppgaven. Du trenger ikke velge noen vurderingskriterier/karakterkriterier, men kan hoppe over å merke dem dersom du ikke ønsker å bruke dem i vurderingen.


  A) Over hvert vurderingskriterium/karakterkriterium er det en avmerkingsboks. Dersom dette er markert, markeres alle setninger innenfor gjeldende vurderingskriterium/karakterkriterium.

  B) Ønsker du kun én setning innenfor et vurderingskriterium/karakterkriterium, klikker du på avkrysningsboksen ved siden av den aktuelle setningen.
  mceclip8.png

 8. Ønsker du å legge til flere fag, klikk på

  A) + Legg til lærevurdering- for å legge til flere fag i eksisterende vurderingsmodul
  B) Legg til egenvurdering – for å legge til en ny vurderingsmodul. Da er det også mulighet for å lage flere mål.
  mceclip9.png

 9. Når eleven har levert oppgaven, vil de få mulighet til å foreta en egenvurdering basert på læringsmål og vurderingskriterier som du har lagt inn under egenvurdering.

  Det er ikke mulig for en foresatt å se egenvurderingen gjort av eleven.

  Du kan nå gå tilbake til oppgaveopprettingsveiviseren og fullføre oppgaven: klikk her for å få tilgang til veiviseren

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Var denne artikkelen nyttig?