Lærer - Opprette gruppeoppgave

 • Oppdatert

I en gruppeoppgave har elever som er delt inn i samme gruppe tilgang til et felles fillagringsområde. Her kan de jobbe sammen i ett eller flere dokumenter. Gruppen leverer sitt arbeid sammen, men elevenes demonstrerte kunnskaper vurderes individuelt.

 1. Klikk på Oppgaver i venstremenyen.

 2. Klikk på Opprett gruppeoppgave.

 3. Oppgi status for oppgaven

  Åpen – Oppgaven vil være åpen for elevene og de kan jobbe med den.

  Skjult - Oppgaven er opprettet, men skjult for elevene til oppgavens startdato inntreffer (startdato er satt lenger ned i skjemaet)

  Låst - Oppgaven er opprettet. Elevene vil nå oppgavens instruksjoner, men ikke kunne jobbe med oppgaven før oppgavens startdato inntreffer (startdato er satt lenger ned i skjemaet).

 4. Velg Type oppgave.

 5. Oppgi
  A) Tittelen på oppgaven
  B) Oppgavebeskrivelse (oppgaveinstruksjoner)

 6. Velg gruppen du vil opprette en oppgave for. 

 7. Hvis du vil, kan du velge å koble oppgaven til en Plan. Oppgaven vil da dukke opp inne i planen.

 8. Oppgi start og starttidspunktslutt og sluttidspunkt for oppgaven.

 9. Velg


  A) Velg time - koble oppgaven med en time. Oppgaven vil da vises inne i timeplanen.

  B) Publiseringsdato - spesifiser når oppgaven skal være synlig for elevene.

 10. Lag vurdering


  A) + Legg til mål. Her lager du din egen matrise basert på dine egne mål.

  B) + Legg til vurderingskriterier. Her kan du velge å legge til vurderingskriterier og karakterkriterier gitt av Utdanningsdirektoriatet.

  Du kan velge om du vil legge til både egne mål og vurderingskriterier eller kun egne mål eller kun Utdanningsdirektoriatets vurderingskriterier.

   

 11. Klikk + Legg til mål

  A) I feltet Målbeskrivelse skriver du inn en beskrivelse av målet. Her kan du spesifisere hva som forventes av eleven i oppgaven.

  B) + Legg til trinn - Her legger du vurderingstrinnene til målet ditt. Du kan legge til så mange trinn du vil.

  C) Legg til trinn for ikke oppnådd - Hvis denne boksen er merket av, vil et trinn for "Ikke oppnådd" bli lagt til matrisen din. Du kan endre teksten fra Ikke oppnådd til noe annet. Du må legge til trinnet ikke oppnådd for å vurdere studentens demonstrerte kunnskaper som "Ikke godkjent". Dersom dette trinnet ikke legges til, markeres elevens demonstrerte kunnskaper som lavest "Godkjent" i vurderingsoversikten.

 12. Velg hva du skal se og til hvem ved å klikke på øynene. Et overkrysset øye ved et mål betyr at målet ikke vises til brukergruppen hvis øye er krysset ut.

  Et åpent øye betyr for


  Elever

  • Målet vil bli vist til studenten når de går inn i oppgaven
  • Vurderingen av målet, hvordan du markerer i matrisen, vil bli vist til eleven.

  Når du foretar en vurdering av et mål har du mulighet til å gi skriftlig tilbakemelding. Denne tilbakemeldingen vises alltid til en elev selv om du har et kryss. Merk! Tilbakemeldingsfeltet vises ikke i denne veiledningen. Se vurderingsveiledningen for mer informasjon.

  Foresatte

  • Målet vil bli vist til foresatte når de går inn i oppgaven
  • Vurderingen av målet, hvordan du markerer i matrisen, vil bli vist for foresatte

  Når du foretar en vurdering av et mål har du mulighet til å gi skriftlig tilbakemelding. Hvis du vil at foresatte skal se denne tilbakemeldingen, la det nederste øyet Vis tilbakemelding for foresatte være åpent. Merk! Tilbakemeldingsfeltet vises ikke i denne veiledningen. Se vurderingsveiledningen for mer informasjon.

  Et øye med kryss betyr derfor at målet eller vurderingen ikke vises for den aktuelle brukergruppen som har et øye med kryss.

 13. For at målet ditt skal knyttes til et fag, må du også fylle ut punkt 15-17 i denne veiledningen. Målet ditt og eventuelle vurderinger av målet vil ellers ikke bli kombinert med andre vurderinger utført i ditt fag.

 14. Hvis du vil lage flere egne mål, klikker du på + Legg til lærervurdering og gjentar trinn 10 og 11 i denne veiledningen.

 15. Klikk på + Legg til vurderingskriterium for å legge til vurderingskriterier og karakterkriterier fra Utdanningsdirektoriatet.
 16. Du må nå velge hvilket fag du ønsker å hente vurderingskriteriene fra. Listen Gruppens fag (A) vises først. Her er alle fagene som er lagt til gruppen din. Hvis faget ditt mangler, kan du søke via Søk fag (B).

  A) Hvis faget ditt er under Gruppens fag, velg det og klikk Legg til nederst på listen.

  B) Hvis faget ditt mangler. Klikk

  B1) Søk fag
  B2) Søk etter ditt fag. Trykk på Enter for å fullføre søket.
  B3) Velg ditt fag
  B4) Klikk på Legg til
  B5) Velg om du ønsker at faget skal legges til gruppen. Dette anbefales dersom du skal bruke samme fag ved flere anledninger.

 17. Faget ditt er nå lagt til og du kan velge vurderingskriteriene eller karakterkriteriene du vil bruke i oppgaven. Du trenger ikke velge noen vurderings-/karakterkriterier, men kan hoppe over å markere disse dersom du ikke ønsker å bruke dem i vurderingen.


  A) Over hvert vurderingskriterium/karakterkriterium er det en avkrysningsboks. Dersom dette er markert, markeres alle setninger innenfor gjeldende vurderingskriterium/karakterkriterium.

  B) Ønsker du kun én setning innenfor et vurderingskriterium/karakterkriterium, klikker du på avkrysningsboksen ved siden av den aktuelle setningen.

 18. Velg hva du vil vise og til hvem ved å klikke på øynene. Overkrysset øye for vurderingskriterium/karakterkriterium betyr at kriteriet ikke vises til brukergruppen hvis øye er krysset over.


  Et åpent øye betyr for


  Elever

  •  Kriteriene vil vises til studenten når de går inn i oppgaven
  •  Vurderingen av kriteriene, hvordan du markerer i matrisen, vil bli vist til eleven.

  Når du foretar en vurdering av kriteriene har du mulighet til å gi skriftlig tilbakemelding. Denne tilbakemeldingen vises alltid til en elev selv om du har et kryss. Merk! Tilbakemeldingsfeltet vises ikke i denne veiledningen. Se vurderingsveiledningen for mer informasjon.

  Foresatte

  •  Kriteriene vil bli vist til foresatte når de går inn i oppgaven
  •  Vurderingen av kriteriene, hvordan du markerer i matrisen, vil bli vist for foresatte

  Når du foretar en vurdering av kriteriene har du mulighet til å gi skriftlig tilbakemelding. Hvis du vil at foresatte skal se denne tilbakemeldingen, la det nederste øyet Vis tilbakemelding for foresatte være åpent. Merk! Tilbakemeldingsfeltet vises ikke i denne veiledningen. Se vurderingsveiledningen for mer informasjon.

  Et øye med kryss betyr derfor at kriteriene eller vurderingen ikke vises for den aktuelle brukergruppen som har et øye med kryss.

 19. Ønsker du å legge til flere fag, klikk på

  A) + Legg til vurderingskriterier - for å legge til flere fag i eksisterende vurderingsmodul
  B) Legg til lærervurdering - for å legge til en ny vurderingsmodul. Da er det også mulighet for å lage flere mål.

 20. Hvis du vil legge ved en fil, klikker du på Velg filer.

 21. Du kommer nå til din OneDrive. Filene må være lagret i OneDrive for at du skal kunne legge dem ved.

  A) Marker de filene du vil legge ved planen.
  B) Velg Select når du har markert filene som du vil legge ved, så blir de lagt til i oppgaven.

 22. Velg filtyper

  A) Instruksjon – filen legges til som et dokument elevene kan laste ned
  B) Maldokument – filen legges til på elevenes arbeidsområde. Elevene får hver sin kopi av dette dokumentet. Det er i dette de skriver innleveringsoppgaven.

 23. Under Ekstra tilpasninger vises tilpasningene som finnes for elevene i gruppen som oppgaven er laget for.

 24. Under Tilordne elever deler du inn elevene i grupper.

  A) Har du tidligere opprettet grupper via funksjonen Basisgrupper, kan du velge dem under Velg basisgruppe. Les mer om hvordan du oppretter basisgrupper.

  B) Dele inn automatisk – velg Antall grupper eller Elever per gruppe og angi antallet ved hjelp av + (pluss) og - (minus). Velg deretter Generer, så opprettes grupper automatisk.

  C) Opprette gruppene manuelt via Legg til gruppe. Under Velg gruppe ved siden av hver elev kan du deretter flytte inn elevene i de gruppene du oppretter

 25. Avslutt skjemaet ved å velge et av følgende alternativer:

  A) Publiser – oppgaven publiseres for elevene dine.
  B) Lagre utkast – oppgaven vises bare for deg.
  C) Avbryt – ikke noe av det du har gjort, blir lagret.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Var denne artikkelen nyttig?