Lærer - Bruke plagiatkontrollen

 • Oppdatert

I Haldors oppgavefunksjon er det en direkte kobling til Urkunds plagiatkontroll. Du må ha en Urkund-lisens for å kunne bruke den. Har du en Urkund-lisens og vil koble den til Haldor Education? Kontakt i så fall oss på support@haldor.no

 1. Åpne oppgaven.

 

 1. Klikk på Plagiatkontroll.

 

 1. Merk av for de elevene du vil kontrollere innleveringene for via Urkund
 • A) Merk av for alle dokumenter for alle elever.
 • B) Merk av for ett enkelt dokument for én elev.

 

 1. Du kan nå kontrollere de valgte dokumentene.
 2. A)Hvis du har avmerket et dokument – klikk på Kontroller ute til høyre for det valgte dokumentet.
 3. B)Har du avmerket alle dokumenter – klikk på Kontroller avmerkede nederst på siden.

 

 1. Når du får tilbake dokumentet, vises resultatet av Urkunds kontroll direkte i Haldor.
 • Status – viser om dokumentet sendes, analyseres eller er analysert. 
 • Vekting – hvor mange prosent av dokumentet som kan være plagiat. Dokumentet må granskes ytterligere for å avgjøre om det dreier seg om sitater eller rent plagiat.
 • Rapport – lenke til den fullstendige rapporten hos Urkund.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Var denne artikkelen nyttig?