Lærer - Kopiere planer

  • Oppdatert

Alle planer i Haldor kan gjenbrukes og publiseres på nytt for en ny elevgruppe. Du kan kopiere planer du  selv har opprettet, eller planer som er opprettet av kolleger. Du kan bare kopiere planer fra din egen kommune/skole.

  1. Søk på en av de følgende i søkefeltet på oversiktssiden:
  • Planens navn/fagord – dine/andres planer som samsvarer med søkeordet
  • Ditt navn – alle planer som du har opprettet, vises
  • Undervisningsgruppe – alle planer som er publisert for en bestemt undervisningsgruppe
  1. Rull nedover i trefflisten til du finner overskriften Planer. Her vises alle planer som samsvarer med søket. Klikk på planen du vil kopiere.

  2. Planen åpnes, og du kan nå kontrollere om det er denne planen du vil kopiere. Har du valgt feil plan, kan du gå tilbake og velge en annen.

  3. Klikk på Kopier som du finner under overskriften Verktøy ute til høyre.

  4. Du kommer nå til et skjema for å opprette en plan. Dette skjemaet er fylt ut med alt materialet som kan kopieres fra den planen du kopierer. Foreta eventuelle justeringer av innholdet og publiser planen for en ny undervisningsgruppe. 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Var denne artikkelen nyttig?