Lærer - Opprette planer

 • Oppdatert
 1. Klikk på Planlegger i venstremenyen.
  mceclip1.png
 2. Klikk på Opprett, som du finner oppe til høyre.
  mceclip2.png
 3. Velg den/de gruppen(e) som du vil publisere en plan for. Merk! Hvis du for eksempel velger å opprette en plan for tre grupper, blir planen kopiert og blir til tre planer. Hver gruppe får sin egen plan.
  mceclip0.png

 4. Angi:
  A) Start- og sluttdato
  B) Tittel
  mceclip1.png
 5. Under Vurdering har du muligheten til å legge til flere vurderinger i planleggingen. Hvis du ikke ønsker å legge til en vurdering i planleggingen, kan du hoppe over dette trinnet.

  A) + Legg til mål. Her lager du din egen matrise basert på dine egne mål.
  B) + Legg til læreplan. Her kan du velge å legge til vurderingskriterier og karakterkriterier gitt av Utdanningsdirektoriatet.
  mceclip0.png

  Du kan velge om du vil legge til både egne mål og vurderingskriterier eller kun egne mål eller kun Utdanningsdirektoriatets vurderingskriterier.

  I denne veiledningen vil vi gjennomgå både hvordan du oppretter et tilpasset mål (punkt 6–8 i denne veiledningen) og hvordan du legger til vurderingskriterier (punkt 10–12 i denne veiledningen)

 6. Klikk + Legg til mål

  A) I feltet Målbeskrivelse skriver du inn en beskrivelse av målet. Her kan du spesifisere hva som forventes av eleven i perioden planleggingen pågår.

  B) + Legg til trinn - Her legger du vurderingstrinnene til målet ditt. Du kan legge til så mange trinn du vil.

  C) Legg til trinn for ikke oppnådd - Hvis denne boksen er merket av, vil et trinn for Ikke oppnådd bli lagt til matrisen din. Du kan endre teksten fra Ikke oppnådd til noe annet. Du må legge til trinnet som ikke er oppnådd for å vurdere elevenes demonstrerte kunnskaper som Ikke godkjent. Dersom dette trinnet ikke legges til, markeres elevens demonstrerte kunnskaper som lavest Godkjent i Haldors vurderingsoversikter.
  mceclip1.png

 7. Velg hva du vil vise og for hvem ved å klikke på øyet til venstre for brukergruppen. Et overkrysset øye ved et mål betyr at målet ikke vises for denne brukergruppen.

  Et åpent øye betyr for

  Elever

  • Målet vil bli vist til eleven når de går inn i planen
  • Vurderingen av målet, hvordan du markerer i matrisen, vil bli vist til eleven.

  Når du foretar en vurdering av et mål har du mulighet til å gi skriftlig tilbakemelding. Denne tilbakemeldingen vises alltid til en elev selv om du har et overkrysset øye. Merk! Tilbakemeldingsfeltet vises ikke i denne veiledningen. Se vurderingsveiledningen for mer informasjon.

  Foresatte

  • Målet vil bli vist til foresatte når de kommer inn i planen
  • Vurderingen av målet, hvordan du markerer i matrisen, vil bli vist for foresatte

  Når du foretar en vurdering av et mål har du mulighet til å gi skriftlig tilbakemelding. Hvis du vil at foresatte skal se denne tilbakemeldingen, la det nederste øyet Vis tilbakemelding for foresatte være åpent. Merk! Tilbakemeldingsfeltet vises ikke i denne veiledningen. Se vurderingsveiledningen for mer informasjon.

  Et øye med kryss betyr derfor at målet eller vurderingen ikke vises for den aktuelle brukergruppen som har et øye med kryss.
  mceclip2.png

 8. For at målet ditt skal være tilknyttet et fag, må du også fylle ut punktene 10-11 i denne veiledningen. Målet ditt og eventuelle vurderinger av målet vil ellers ikke la seg kombinere med andre vurderinger utført i ditt fag.

 9. Hvis du ønsker å lage flere egne mål, klikk på + Legg til lærervurdering og gjenta trinn 5 og 6 i denne veiledningen.
  mceclip3.png

 10. Klikk på + Legg til læreplan
   for å legge til vurderingskriterier eller karakterkriterier gitt av Utdanningsdirektoriatet. Hvis du ikke ønsker at målet ditt skal knyttes til et fag. Velg i stedet Legg til lærervurdering 
  mceclip4.png


 11. Du må nå velge hvilket fag/kurs du vil hente vurderingskriteriene fra. Listen Gruppens fag (A) vises først. Her er alle fag som er lagt til gruppen din. Hvis et fag mangler, kan du søke via Søk fag (B).
  mceclip1.png

  A) Hvis ditt fag/kurs ligger under Gruppens fag/kurs, velg det og klikk på Legg til som er nederst på listen.
  mceclip2.png

  B) Hvis faget/kurset ditt mangler. Klikk:

  B1) Søk fag/kurs
  B2) Søk etter ditt fag/kurs. Trykk på Enter for å fullføre søket.
  B3) Hvis du får mange treff, kan du filtrere søket ditt til en bestemt type skole
  B4) Velg ditt fag/kurs
  B5) Velg om du ønsker at faget skal legges til gruppen. Dette anbefales dersom du skal bruke samme fag ved flere anledninger.
  B6) Klikk på Legg til
  mceclip1.png

 12. Faget ditt er nå lagt til og du kan velge de vurderingskriteriene eller karakterkriteriene du vil bruke i planleggingen. Du trenger ikke velge noen vurderings-/karakterkriterier, men kan hoppe over å markere disse dersom du ikke ønsker å bruke de i vurderingen.
  mceclip4.png

 13. Velg hva du skal se og for hvem ved å klikke på øyet. Overkrysset øye for vurderingskriterium/karakterkriterium betyr at kriteriet ikke vises til den aktuelle brukergruppen.

  Et åpent øye betyr for

  Elever
  • Kriteriene vil bli vist til eleven når de går inn i planen
  • Vurderingen av kriteriene, hvordan du markerer i matrisen, vil bli vist til eleven.

  Når du foretar en vurdering av kriteriene har du mulighet til å gi skriftlig tilbakemelding. Denne tilbakemeldingen vises alltid til en elev selv om du har et overkrysset øye. Merk! Tilbakemeldingsfeltet vises ikke i denne veiledningen. Se vurderingsveiledningen for mer informasjon.

  Foresatte
  • Kriteriene vil bli vist til foresatte når de går inn i planleggingen
  • Vurderingen av kriteriene, hvordan du markerer i matrisen, vil bli vist for foresatte

  Når du foretar en vurdering av kriteriene har du mulighet til å gi skriftlig tilbakemelding. Hvis du vil at foresatte skal se denne tilbakemeldingen, la det nederste øyet Vis tilbakemelding for foresatte være åpent. Merk! Tilbakemeldingsfeltet vises ikke i denne veiledningen. Se vurderingsveiledningen for mer informasjon.

  Et øye med kryss betyr derfor at kriteriene eller vurderingen ikke vises for den aktuelle brukergruppen.
  mceclip5.png
 14. Ønsker du å legge til flere fag/kurs, klikk

  A) + Legg til vurderingskriterier - for å legge til flere fag/kurs i eksisterende vurderingsmodul
  B) Legg til lærervurdering - for å legge til en ny vurderingsmodul. Da er det også mulighet for å lage flere mål.
  mceclip7.png

 15. Dersom du har lagt til et eller flere fag/kurs, vil også formålet være med i planleggingen. Formålet er automatisk med dersom faget legges til. Hvis formålet mangler, gå til trinn 10 i denne veiledningen og legg til faget ditt. Du trenger ikke velge noen vurderingskriterier dersom det kun er formålet du vil ha med i planleggingen.
  mceclip8.png
 16. Velg hvilke Kjerneelementer du vil arbeide med. Hvis du ikke vil velge hvilken kjerneelementer du skal jobbe med, kan du hoppe over dette trinnet.

  A) Velg om du vil vise kjerneelementer til elevene
  B) Marker delene som de skal jobbe med i planen.
  mceclip9.png

 17. Hvis det er noen Ekstra tilretteleggning i elevgruppen som du oppretter en plan for, vises de her. Du kan lese den ekstra tilpasningen ved å klikke på den.

  mceclip4.png
 18. Legg til innhold. Klikk i tekstfeltet for å begynne å legge til innhold.

  mceclip5.png


 19. I tekstfeltet finner / fyller du ut
  A) Innholdsikon – viser hvilken innholdstype du arbeider med.
  B) Skriv overskrift – legg til en overskrift for tekstfeltet. Dette feltet kan stå tomt.
  C) Papirkurven – fjerner hele tekstfeltet og all informasjon som du har skrevet eller lagt inn i det
  D) Pilene – flytt tekstfeltet opp eller ned (krever at det er lagt til mer enn ett felt)
  E) Innhold – skriv inn instruksjonen/informasjonen
  mceclip6.png

 20. Klikk på Legg til innhold

  mceclip7.png


 21. Under Legg til innhold har du mulighet til å legge til ressursene som elevene trenger under arbeidet med planen.

  A) Tekstfelt – tekstinstruksjoner; her kan du også bygge inn bilder og videoklipp
  B) Lenke – til ressurser utenfor Haldor og Teams
  C) Filer
  D) Oppgaver – lag oppgaver eller koble eksisterende oppgaver til planen
  E) Skolon – Koble ressurser fra Skolon direkte til planen. Krever pålogging til Skolon. Hvis funksjonen ikke vises, er den ikke aktivert for din skole/kommune.

  mceclip8.png
  Denne veiviseren gir ingen detaljert gjennomgang av hver enkelt innholdstype. Generelle instruksjoner samt Tekstfelt og Filer blir behandlet i denne veiviseren. Klikk på en innholdstype i listen ovenfor hvis du vil lese mer om hvordan du legger til de andre innholdstypene.

 22. Klikk på Filer

  mceclip9.png
 23. Et nytt vindu åpnes, der du ser filer fra

  A) Din OneDrive
  B) Filer i dine tilkoblede grupper
  mceclip10.png
 24. Legg til filer ved å

  A) Markere de filene du vil legge til i planen.
  B) Velg Select når du har markert filene du vil legge til i planen.
  mceclip11.png
 25. Et filfelt legges til, der det vises

  A) Innholdsikon – viser hvilken innholdstype du arbeider med.
  B) Skriv overskrift – legg til en overskrift for filfeltet. Dette feltet kan stå tomt.
  C) Papirkurven – fjerner filfeltet og alle filer som er lagt til
  D) Pilene – flytt filfeltet opp eller ned (krever at det er lagt til mer enn ett felt)
  E) Fil som er lagt til
  mceclip12.png
 26. Når du har en eller flere filer, klikker du på

  A) Papirkurven for å fjerne en fil
  B) Legg til fil for å legge til flere filer
  mceclip13.png
 27. Avslutt skjemaet ved å velge et av følgende alternativer:

  A) Publiser – planen publiseres for elevene dine
  B) Lagre utkast – planen vises bare for deg
  C) Avbryt – ikke noe av det du har gjort, blir lagret.

mceclip14.png

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Var denne artikkelen nyttig?