Lærer - Behandle filer i planer

  • Oppdatert

1. Klikk på Legg til innhold.

mceclip0.png

2. Klikk på Filer.

mceclip1.png

3. Et nytt vindu åpnes, der du ser filer fra.

  • A) Din OneDrive.
  • B) Filer i dine tilkoblede grupper.

mceclip2.png

4. Legg til filer ved å

  • A) Markere de filene du vil legge til i planen.
  • B) Velg Select når du har markert filene du vil legge til i planen.

mceclip3.png

5. Et filfelt legges til, der det vises.

  • A) Innholdsikon – viser hvilken innholdstype du arbeider med.
  • B) Skriv overskrift – legg til en overskrift for filfeltet. Dette feltet kan stå tomt. 
  • C) Papirkurven – fjerner filfeltet og alle filer som er lagt til.
  • D) Pilene – flytt filfeltet opp eller ned (krever at det er lagt til mer enn ett felt).
  • E) Fil som er lagt til.

mceclip4.png

6. Når du har en eller flere filer, klikker du på.

A) Papirkurven for å fjerne en fil.

B) Legg til fil for å legge til flere filer.

mceclip5.png

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Var denne artikkelen nyttig?