Lærer - Opprette oppgave i en plan

 • Oppdatert

Denne instruksjonen er en fortsettelse på en tidligere artikkel Klikk her for å lese den

 1. Merk av for de elevene du vil opprette en oppgave for. Alle elever er avmerket som standard. Elever som avmerkingen fjernes for, vil ikke kunne se oppgaven.

 2. Velg Type oppgave.

 3. Fyll ut feltene:
 • A) Start og starttidspunkt – slutt og sluttidspunkt for oppgaven.
 • B) Tittel på oppgaven.
 • C) Beskrivelse av hva elevene skal gjøre i oppgaven (instrukser for oppgaven).
 1. Type vurdering – du som lærer vurderer alltid oppgavene. Her kan du velge å legge til følgende alternativer i tillegg til din egen vurdering. Obs! Du er ikke nødt til å velge et alternativ. 
 • A) Kameratvurdering – for eksempel Elev 1 vurderer Elev 2, Elev 2 vurderer Elev 3 Les mer om kameratvurdering ved å klikke her.
 • B) Egenvurdering – eleven vurderer sitt eget arbeid. Les mer om egenvurdering ved å klikke her.
 1. Legge ved filer– hvis du vil legge ved en fil, kan du klikke på Velg filer.

 2. Du kommer nå til din OneDrive. Filene må være lagret i OneDrive for at du skal kunne legge de til.
 • A) Marker de filene du vil legge til i planen.
 • B) Velg Select når du har markert filene du vil legge til i oppgaven.
 1. Velg filtyper 
 • A) Instruksjon – filen legges til som et dokument elevene kan laste ned
 • B) Maldokument – filen legges til på elevenes arbeidsområde. Elevene får hver sin kopi av dette dokumentet. Her skriver de innleveringsoppgaven. Obs! Når du har lagt til et maldokument og publisert oppgaven, kan du ikke fjerne/endre maldokumentet. Det er fordi dokumentet har blitt kopiert ut til alle elevene, og noen av dem kan ha begynt å skrive i dokumentet.
 1. Under Kompetansemål legger du til de kompetansemålene du vil at det skal arbeides med i oppgaven. Du foretar dine vurderinger etter kompetansemålene som du legger til her. 
 • A) Velg kompetansemål.
 • B) Skriv eventuelle presiseringer.
 • C) Hvis faget ditt mangler her, kan du velge Legg til fag/kurs og søke opp faget.
 1. Under Ekstra tilpasninger vises tilpasningene som foreligger for elevene i gruppen planen er opprettet for.

 2. Avslutt skjemaet ved å velge ett av følgende alternativer:
 • A) Publiser – oppgaven publiseres for elevene dine
 • B) Lagre utkast – oppgaven vises bare for deg
 • C) Avbryt – ikke noe av det du har gjort, blir lagret.
 1. Du kommer nå tilbake til planen.

 2. Både du og elevene som tildeles oppgaven, kan se den i planen og under Oppgaver i venstremenyen.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Var denne artikkelen nyttig?