Lærer - Vurderingsoversikt for faglærer

 • Oppdatert
 1. Klikk på Grupper i venstremenyen

 2. Klikk på den gruppen som du vil se vurderinger for.

 3. Rull til nederst på siden.

 4. Her vises en oversikt over alle dine elevers vurderinger fra den aktuelle gruppen. 

  A) Filtrer på vurderinger mellom bestemte datoer
  B) Filtrer, vis/skjul
  Spesifikke fag - hvis du har flere fag i gruppen din
  Vis/skjul vurderingskriterier
  Vis/skjul læringsmål
  C) Oversikt over elevenes vurderinger vedrørende vurderingskriterier og læringsmål

 5. Klikk på en elevs navn for å se en mer detaljert visning av den aktuelle eleven.
 6. Her vises læreplanene/fagene/kursene som finnes i den aktuelle gruppen. Her samles all vurdering og alle tilbakemeldinger som er koblet til vurderte oppgaver og planer. 

   

  A) Emnet ditt
  B) Alle vurderinger under det aktuelle emnet er samlet her
  C) Læringsmål som viser hvordan du vurderte elevens demonstrerte kunnskap.
  D) Tilbakemelding som eleven har fått på læringsmålet
  E) Dine personlige notater vedrørende vurdering av studentens demonstrerte kunnskaper knyttet til læringsmålet.
  F) Vurderingskriterier i faget

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Var denne artikkelen nyttig?