Lærer - Vurdere oppgave

 • Oppdatert
 1. Klikk på Oppgaver i venstremenyen.
 2. Klikk på oppgaven du vil vurdere.
 3. Rull nedover til du kommer til listen med Elever.
 4. Kontroller elevens Status. Du kan bare vurdere når eleven har statusen Innsendt. 
 • Ikke startet – eleven har ikke åpnet oppgaven ennå.
 • Startet – eleven har åpnet oppgaven.
 • Innsendt – eleven har levert oppgaven.
 • Feedback - Ikke komplett – viser for eleven at oppgaven ikke er godkjent. Denne statusen vises for elevene også om vurderingen ikke er publisert.
 • Feedback - Kan utvikles – viser eleven at oppgaven er godkjent, men kan oppnå et bedre resultat. Denne statusen vises for elevene også om vurderingen ikke er publisert.
  mceclip0.png
 1. Hvis eleven ikke har statusen levert, kan du endre dette ved å klikke i boksen der statusen er angitt, og endre til Levert. 
 2. Slik går du frem for å gi en vurdering:
 • A) Klikk på knappen Vurder – du ser ikke elevens dokument, vil du se læringsmål og vurderingskriterier og tilbakemeldingsfeltet. Dersom læringsmål og/eller vurderingskriterier ikke vises, er dette fordi disse ikke ble lagt til da oppgaven ble opprettet.

 • B) Klikk på knappen Vis filer – Du vil se elevens dokument, læringsmål og/eller vurderingskriterier og tilbakemeldingsfeltet. Dette er alternativet som vises i denne veiledningen.
  mceclip1.png

 1. Du kommer inn på elevens filområde. Elevens dokument bygges direkte inn på siden. Hvis eleven har levert inn flere dokumenter, kan du navigere mellom dem under Detaljer i dokumentlisten.
  mceclip2.png
 2. Klikk på Vurdering for å begynne vurderingen.
  mceclip3.png
 3. Du kan vurdere elevenes demonstrerte kunnskap ved å bruke følgende alternativer. Du velger selv om du vil bruke alle alternativene eller bare ett av dem.

  A) Rediger dokument - du kan redigere elevens dokument og gi kommentarer i elevens innlevering
  B) Læringsmål – marker hvilket nivå eleven har bestått for hvert mål
  C) Vurderingskriterier - merk hvilket nivå eleven har bestått for hvert vurderingskriterium
  D) Tilbakemelding på læringsmål og vurderingskriterier - gi overordnet tilbakemelding på elevens innlevering.
  E) Personlige notater - Skriv et notat som kun du har tilgang til.

 4. Klikk på Lagre vurdering når du er ferdig med vurderingen.

 5. Skal du vurdere flere elever, kan du navigere videre til neste elev ved hjelp av pilene øverst til høyre.

 6. Klikk på pilen ved oppgavens tittel for å komme tilbake til oppgavesiden når du er ferdig med vurderingen(e).

 7. I kategorien Vurderingsstatus har eleven nå fått statusen Vurdering påbegynt.

 8. Alternativene under Vurderingsstatus:
 • A) Vurdering startet – du har begynt på en vurdering som ikke er publisert for eleven.
 • B) Vurdering publisert – du er ferdig med vurderingen, og den er publisert for eleven.
 • C) Vurdering klar – du er ferdig med vurderingen, men den er ikke publisert for eleven. 

mceclip4.png

 1. Slik går du frem for å publisere en vurdering for en elev:
 • A) Endre status fra Vurdering påbegynt til Vurdering publisert.
 • B) Vil du publisere alle vurderingene samtidig, kan du gå nederst på elevlisten og klikke på Publiser vurderinger. Da publiseres alle vurderinger som er gjort.
 1. Hvis eleven skal fortsette å jobbe med oppgaven: Endre elevens status fra innsendt til Kan utvikles.

 2. Elevene ser sine egne vurderinger hvis de åpner oppgaven, og de ser også vurderingen i sin Utviklingsoversikt.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Var denne artikkelen nyttig?