Lærer - Vurdere en Teams-oppgave i Haldor

 • Oppdatert
 1. Klikk på Oppgaver i venstremenyen.

 2. Klikk på oppgaven du vil vurdere.

 3. Rull nedover til du kommer til listen med Elever.

 4. Kontroller elevens Status. Du kan bare vurdere når eleven har statusen Levert. 

 5. Klikk på Vis filer, som du ser ved siden av eleven

 6. Du kommer inn på elevens filområde. Elevens dokument bygges direkte inn på siden. Hvis eleven har levert inn flere dokumenter, kan du navigere mellom dem under Detaljer i dokumentlisten.

 7. Klikk på Vurdering for å begynne vurderingen.

 8. Du kan vurdere eleven ved hjelp av ulike alternativer – redigere dokumenter, merke kunnskapsnivå eller sende tilbakemelding. Du velger selv om du vil bruke alle alternativene eller bare ett av dem.

  A) Redigere dokument - du kan redigere elevens dokument og gi kommentarer i elevens innlevering
  B) Læringsmål eller vurderingskriterier – merk hvilket nivå eleven har bestått for hvert kompetansemål.
  C) Tilbakemelding – gi tilbakemelding på læringsmål eller vurderingskriterier.
  D) Personlig notat - skriv eventuelt et personlig notat. Notatet er kun synlig for deg som lærer.

 9. Klikk på Lagre vurdering når du er ferdig med vurderingen.

 10. Skal du vurdere flere elever, kan du navigere videre til neste elev ved hjelp av pilene øverst til høyre.

 11. Klikk på pilen ved oppgavens tittel for å komme tilbake til oppgavesiden når du er ferdig med vurderingen(e).

 12. I kategorien Vurderingsstatus har eleven nå fått statusen Vurdering påbegynt.

 13. Alternativene under Vurderingsstatus:

  A) Vurdering påbegynt – du har begynt på en vurdering som ikke er publisert for eleven.
  B) Vurdering publisert – du er ferdig med vurderingen, og den er publisert for eleven.
  C) Vurdering ikke publisert – du er ferdig med vurderingen, men den er ikke publisert for eleven.

 14. Slik går du frem for å publisere en vurdering for en elev: Endre status fra Vurdering påbegynt til Vurdering publisert.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Var denne artikkelen nyttig?