Lærer - Vurdere planer

 • Oppdatert
 1. Klikk på Planer i venstremenyen

 2. Klikk på planen du vil vurdere.
   
 3. Rull nedover til du ser listen med elever

 4. Klikk på vurder ved siden av den eleven du vil vurdere.
  mceclip0.png
 5. De målene og/eller vurderingskriteriene som du har valgt å jobbe med vises.

  Mål
  A) Merk et oppnådd mål (du trenger ikke å markere hvilket mål eleven nådde)
  B) Gi tilbakemelding.
  C) Skriv eventuelt et eget notat. Notatet er kun synlig for deg som lærer.
  mceclip1.png
  Vurderingskriterier
  A) Merk et oppnådd kriterium (du trenger ikke å markere hvilket kriterium eleven nådde)
  B) Gi tilbakemelding.
  C) Skriv eventuelt et eget notat. Notatet er kun synlig for deg som lærer.

  mceclip2.png
 6. Klikk på Publiser. 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Var denne artikkelen nyttig?