Spesialpedagog - Opprette mal om ekstra tilpasning

  • Oppdatert
  1. Klikk på Ekstra tilpasninger, som du finner i venstremenyen. 

  2. Klikk på Opprett mal for ekstra tilpasning

  3. Navngi den ekstra tilpasningen ved å fylle ut Tittel.

  4. Beskriv tilpasningen i feltet Beskrivelse.
    Obs! Du oppretter nå en generell mal som siden kan tilpasses enkeltelever. Her skal du altså ikke skrive inn opplysninger som gjelder en spesifikk elev.   
  1. Klikk på Lagre.

  2. Tilpasningen foreligger nå som en mal som kan tildeles enkeltelever.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Var denne artikkelen nyttig?