Spesialpedagog - Tildele ekstra tilpasninger

 • Oppdatert
 1. Klikk på Ekstra tilpasninger i venstremenyen. 

 2. Klikk på Tildele ekstra tilpasninger.

 3. Søk opp eleven som du vil tildele en ekstra tilpasning.  Trykk på enter-tasten for å vise søkeresultatet.

 4. Merk av for den eleven som du vil legge til en ekstra tilpasning for.

 5. Klikk på Velg ekstra tilpasning.

 6. Velg den malen for ekstra tilpasning som du vil gå ut fra. 

 7. Beskrivelsesfeltet fylles ut med teksten som ligger i malen. Tilpass teksten til eleven du oppretter tilpasningen for. 

 8. Merk av for de fagene som tilpasningen skal gjelde for. 

 9. Klikk på Lagre.

 10. Den ekstra tilpasningen tildeles eleven. Den ekstra tilpasningen kommer til å vises for:
 • Spesialpedagog
 • Kontaktlærer
 • Lærer
 • Eleven
 • Foresatte
 • Administrator
 1. Ekstra tilpasninger vises i
 • Elevoversikt
 • Kontaktlæreroversikt
 • Planer
 • Oppgaver

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Var denne artikkelen nyttig?