Spesialpedagog - Fjerne en elevs ekstra tilpasning

 • Oppdatert
 1. Klikk på Ekstra tilpasningeri venstremenyen.
 2. Klikk på den eleven du vil redigere en tilpasning for. 
 3. Klikk på ellipsetegnet(...) til høyre.
 4. For at en elevs tilpasning skal kunne fjernes, må statusen endres til Avsluttet.
 • A) Klikk på ikonet med de tre prikkene for å vise menyen.
 • B) Endre status ved å klikke på Avsluttet.
 1. Den avsluttede tilpasningen havner nå i kategorien Avsluttet.
 • A) Klikk på ikonet med de tre prikkene for å vise menyen.
 • B) Klikk på Fjern. Tilpasningen flyttes nå til kategorien Fjernet.
 1. Tilpasningen flyttes nå til kategorien Fjernet. Du kan velge å redigere, gjenopprette eller fjerne tilpasningen for godt.
 • A) Klikk på ikonet med de tre prikkene for å vise menyen.
 • B) Rediger elevens tilpasning.
 • C) Gjenopprett. Tilpasningen får statusen Avsluttet.
 • D) Slett permanent. Tilpasningen slettes fra systemet for godt og kan ikke gjenopprettes.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Var denne artikkelen nyttig?