Spesialpedagog - Aktivere, avslutte eller fjerne en mal for ekstra tilpasning

 • Oppdatert
 1. Klikk på Ekstra tilpasninger i venstremenyen.
 2. Klikk på Maler
 3. Maler for ekstra tilpasninger kan ligge under tre forskjellige overskrifter.
 • A) Aktiv – her ligger maler som er aktive, og som vises i systemet når de tildeles en elev.
 • B) Arkivert – her ligger maler som er arkiverte. Disse vises ikke i systemet selv om de tildeles en elev.
 • C) Fjernet – dette kan sammenlignes med en papirkurv. Her ligger maler som er blitt fjernet, men som ikke er slettet for godt.
 1. Du kan endre ved å klikke på ellipsetegnet (...) (...) til høyre for hver mal. Hva du kan gjøre med en mal, avhenger av hvilken kategori den tilhører.

Aktive maler kan:

 • Redigeres – malen lagres som en ny versjon.
 • Arkiveres – malen flyttes til kategorien Arkivert.

Arkiverte maler kan:

 • Redigeres – malen lagres som en ny versjon.
 • Aktiveres – malen flyttes til kategorien Aktiv.
 • Fjernes – malen flyttes til kategorien Fjernet.

Fjernede maler kan:

 • Redigeres – malen lagres som en ny versjon.
 • Gjenopprettes – malen flyttes til kategorien Arkivert.
 • Slettes for godt – malen slettes for godt og kan ikke lenger brukes.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Var denne artikkelen nyttig?