Lærer – Tildele en ekstra tilpasning

 • Oppdatert

Som lærer eller kontaktlærer kan du tildele ekstra tilpasninger til elever som du underviser. 

 

 1. Klikk på Vurdering i venstremenyen.

 2. Klikk på undervisningsgruppen som den aktuelle eleven tilhører.

 3. I elevlisten klikker du på den eleven du vil tildele en ekstra tilpasning. 

 4. Du kommer nå til et område for å skrive en ny vurdering. Gå nederst i dette. 

 5. Klikk på Ekstra tilpasninger. Hvis det allerede foreligger ekstra tilpasninger, vises de her.

 6. Klikk på Tildel ekstra tilpasning.

 7. Velg ekstra tilpasning– velg en av malene du finner her. Hvis du ikke finner noen mal som samsvarer med den typen ekstra tilpasning du trenger, kan du kontakte en spesialpedagog og be ham/henne om å opprette en mal for deg. Hvis det haster, kan du velge alternativet Diverse og opprette en midlertidig mal. 

  Velger du alternativet Annet (opprett ny mal) i nedtrekkslisten, vises to felt under. Du skal nå lage din egen mal som du kan tilordne. Hvis du ikke velger Annet (opprett ny mal), går du direkte til trinn 8 i denne veiledningen.

  A) Skriv inn tittelen på malen
  B) Beskriv din ekstra tilpasning. Ikke skriv informasjon som gjelder en spesifikk elev her, dette gjøres i trinn 8.

 8. Beskrivelse– fylles ut automatisk hvis malen inneholder tekst. Denne teksten kan du endre etter behov.

 9. Velg de fagene der elevens tilpasning skal vises.
 • A) Marker valgene dine.
 • B) Klikk  Lagre.
 1. Den ekstra tilpasningen tildeles nå eleven for de fagene du har valgt.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Var denne artikkelen nyttig?