Lærer – Redigere en elevs ekstra tilpasning

 • Oppdatert
 1. Klikk på Vurderinger i venstremenyen.
 2. Klikk på undervisningsgruppen som den aktuelle eleven tilhører. 
 3. I elevlisten klikker du på den eleven som har en ekstra tilpasning du vil redigere.
 4. Du kommer nå til et område for å skrive en ny vurdering. Gå nederst i dette. 

 

 1. Klikk på Ekstra tilpasninger. Der vises de tilpasningene som er tildelt eleven.
 2. Klikk på den ekstra tilpasningen som du vil endre.
 3. Klikk på Rediger. 
 4. Du kan nå redigere elevens ekstra tilpasning.
 • A) Beskrivelsesfeltet – her ser du den gjeldende beskrivelsen av elevens tilpasning.
 • B) Tidligere versjoner – hver gang tilpasningen redigeres, lagres en ny versjon. Her kan du se alle tidligere versjoner, hvem som har opprettet dem og datoene da de ble opprettet.
 • C) Mal – her vises beskrivelsesteksten som ligger i malen som tilpasningen er opprettet med.
 1. Gjør de endringene du vil i beskrivelsesfeltet, og klikk på Lagre.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Var denne artikkelen nyttig?