Lærer – Fjerne en elevs ekstra tilpasning

  • Oppdatert
  1. Klikk på Vurderinger i venstremenyen.
  2. Klikk på undervisningsgruppen som den aktuelle eleven tilhører.
  3. I elevlisten klikker du på den eleven som har en ekstra tilpasning du vil fjerne.
  4. Du kommer nå til et område for å skrive en ny vurdering. Gå nederst i dette. 
  5. Klikk på Ekstra tilpasninger. Der vises de tilpasningene som er tildelt eleven.
  6. Klikk på den ekstra tilpasningen som du vil fjerne.
  7. Klikk på Fjern.
  8. Tilpasningen fjernes nå fra eleven overalt der den har vært brukt. Tilbakestilling kan bare gjøres av en spesialpedagog.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Var denne artikkelen nyttig?