Lærer – Behandle kommentarer til en elevs ekstra tilpasning

 • Oppdatert
 1. Klikk på Vurderinger i venstremenyen.
 2. Klikk på undervisningsgruppen som den aktuelle eleven tilhører.
 3. I elevlisten klikker du på den eleven som har en tilpasning du vil behandle kommentarene til.
 4. Du kommer nå til et område for å skrive en ny vurdering. Gå nederst i dette. 

 

 1. Klikkpå Ekstra tilpasninger. Der vises de tilpasningene som er tildelt eleven.
 2. Klikk på den tilpasningen du vil kommentere.
 3. Nå vises elevens tilpasning.
 • A) Skriv inn kommentaren din i skrivefeltet.
 • B) Klikk  Lagre. 
 1. Kommentaren og informasjon om hvem som har skrevet den og når den ble publisert, blir synlig for alle. Du sletterkommentaren ved å klikke  papirkurven.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Var denne artikkelen nyttig?