Lærer - Engasjerende leser i en plan

 • Oppdatert
 1. Åpne en plan
 2. Klikk på Engasjerende leser øverst i planen.
 3. Teksten åpnes i Engasjerende leser.
 4. Tilpass teksten via Innstillinger for tekst, Alternativer for grammatikk og Leseinnstillinger.

  mceclip2.png
 • A) Innstillinger for tekst
  • Juster tekststørrelsen.
  • Juster avstanden mellom ord og tegn.
  • Endre Skrift.
  • Endre Tema.
 • B) Alternativer for grammatikk
  • Aktiver Stavelser.
  • Vis alle * som finnes i teksten.
  •  *Substantiv
  •  *Verb
  •  *Adjektiv
  • *Adverb
 • C) Leseinnstillinger
  • Still inn Linjefokus på ett av tre nivåer.
  • Deaktiver/aktiver Bildeordliste.
  • Oversett teksten.
  • Ord for ord.
  • Hele dokumentet.
 1. Lytt til teksten ved å A) klikke på Spill av. Under Stemmeinnstillinger (B) kan du stille inn avspillingshastighet og foreta stemmevalg.  

  mceclip3.png
 2. Klikk på pilen øverst til venstre for å avslutte Engasjerende leser.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Var denne artikkelen nyttig?