Lærer - Fjerne oppgave

  • Oppdatert
  1. Klikk på Oppgaver i venstremenyen.
  2. Klikk på oppgaven du vil fjerne. 
  3. Velg Fjern som du finner til høyre under overskriften Verktøy.
  4. Hvis Fjern mangler, er det fordi oppgaven er vurdert, eller fordi én eller flere elever har begynt på oppgaven. 
  • Du har vurdert oppgaven – Du kan ikke fjerne en oppgave som er vurdert. Kontakt support@haldor.no hvis du vil fjerne en oppgave som er vurdert, så hjelper vi deg.
  • Elevene har ikke statusen Ikke påbegynt – endre alle elevenes status til Ikke påbegyntOppdater deretter siden og klikk på Fjern. 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Var denne artikkelen nyttig?