Kontaktlærer – Redigere en elevs ekstra tilpasning

  • Oppdatert
  1. Søk elevens navn i søkefeltet oppe til høyre. 
  2. Klikk på den eleven du vil se elevoversikten for.
  3. Klikk på Ekstra tilpasninger.

 

  1. Her ser du tilpasningene som er tildelt eleven. Klikk på Rediger for den tilpasningen du vil endre.

 

  1. Du kan nå redigere elevens tilpasning.
  • A) Beskrivelsesfeltet – her ser du den gjeldende beskrivelsen av elevens tilpasning.
  • B) Tidligere versjoner – hver gang tilpasningen redigeres, lagres en ny versjon. Her kan du se alle tidligere versjoner, hvem som har opprettet dem og datoene da de ble opprettet.
  • C) Mal – her vises beskrivelsesteksten som ligger i malen som tilpasningen er opprettet med. 
  1. Gjørde endringene du vil, i beskrivelsesfeltet og avslutt ved å klikke på Lagre.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Var denne artikkelen nyttig?