Kontaktlærer – Tildele en ekstra tilpasning

 • Oppdatert
 1. Søk på elevens navn i søkefeltet oppe til høyre. 
 2. Klikk på deneleven som du vil tildele en ekstra tilpasning.
 3. Klikk på Ekstra tilpasninger.
 4. Nå ser du de tilpasningene som allerede er tildelt eleven.

 

 1. Klikk på Ny tilpasning.
 2. Klikk på Velg ekstra tilpasning.

 

 1. Velg den malen for ekstra tilpasning som du vil gå ut fra.
 2. Beskrivelsesfeltet fylles ut med teksten som ligger i malen. Du kan tilpasse teksten til den eleven du oppretter tilpasningen for. 
 3. Nå kan du legge til de fagene der elevens tilpasning skal vises.
 • A) Marker ønskede fag.
 • B) Klikk  Lagre.
 1. Den ekstra tilpasningen tildeles eleven. Den ekstra tilpasningen kommer til å vises for:
 • Spesialpedagog
 • Kontaktlærer
 • Lærer
 • Eleven
 • Foresatte
 • Administrator
 1. Ekstra tilpasninger vises i:
 • Elevoversikt
 • Kontaktlæreroversikt
 • Planer
 • Oppgaver

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Var denne artikkelen nyttig?