Kontaktlærer – Tildele en ekstra tilpasning

 • Oppdatert
 1. Søk på elevens navn i søkefeltet oppe til høyre. 

 2. Klikk på den eleven som du vil tildele en ekstra tilpasning.

 3. Klikk på Ekstra tilpasninger.

 4. Nå ser du de tilpasningene som allerede er tildelt eleven.

 5. Klikk på Ny tilpasning.

 6. Velg ekstra tilpasning - Velg en av malene som er tilgjengelige her. Hvis det ikke finnes en mal som samsvarer med den typen ekstra tilpasning du trenger, ta kontakt med en spesialpedagog og be dem lage en mal for deg. Hvis det haster kan du velge alternativet Annet (oppretter ny mal) og lage en mal.

  Velger du alternativet Annet (opprett ny mal) i nedtrekkslisten, vises to felt under. Du skal nå lage din egen mal som du kan tilordne. Hvis du ikke velger Annet (opprett ny mal), går du direkte til trinn 8 i denne veiledningen.

  A) Skriv inn tittelen på malen
  B) Beskriv din ekstra tilpasning. Ikke skriv informasjon som gjelder en spesifikk elev her, dette gjøres i trinn 8.

 7. Beskrivelsesfeltet fylles ut med teksten som ligger i malen. Du kan tilpasse teksten til den eleven du oppretter tilpasningen for. 

 8. Nå kan du legge til de fagene der elevens tilpasning skal vises. (Fagene som vises er de fagene som er knyttet til grupper som barnet/eleven er en del av)
 • A) Marker ønskede fag.
 • B) Klikk  Lagre.
 1. Den ekstra tilpasningen tildeles eleven. Den ekstra tilpasningen kommer til å vises for:
 • Spesialpedagog
 • Kontaktlærer
 • Lærer
 • Eleven
 • Foresatte
 • Administrator
 1. Ekstra tilpasninger vises i:
 • Elevoversikt
 • Kontaktlæreroversikt
 • Planer
 • Oppgaver

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Var denne artikkelen nyttig?