Kontaktlærer – Aktivere eller avslutte en elevs ekstra tilpasning

  • Oppdatert
  1. Søk på elevens navn i søkefeltet oppe til høyre. 
  2. Klikk på den eleven som har en ekstra tilpasning du vil aktivere eller avslutte.
  3. Klikk på Ekstra tilpasninger.
  4. Nå ser du tilpasningene som er tildelt eleven.
  5. Endre status for en elevs tilpasning ved å:
  • A) Klikke på pilen for å åpne menyen.
  • B) Velge statusen Aktiv eller Avsluttet.
  1. Avsluttede tilpasninger vises under overskriften Avsluttet.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Var denne artikkelen nyttig?