Kontaktlærer – Fjerne en elevs ekstra tilpasning

 • Oppdatert
 1. Søk på elevens navn i søkefeltet oppe til høyre. 
 2. Klikk på den eleven som har en ekstra tilpasning, som du vil fjerne.
 3. Klikk på Ekstra tilpasninger.
 4. Nå ser du de tilpasningene som er tildelt den aktuelle eleven.
 5. For at en elevs tilpasning skal kunne fjernes, må først statusen endres til Avsluttet.
 • A) Klikk på pilen for å åpne menyen.
 • B) Endre status ved å klikke på Avsluttet.
 1. Den avsluttede tilpasningen havner nå under overskriften Avsluttet.
 2. Klikk på Fjern.
 3. Tilpasningen fjernes nå fra eleven overalt der den har vært brukt. Tilbakestilling kan bare gjøres av en spesialpedagog.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Var denne artikkelen nyttig?