Mentor - Genomför utvecklingssamtal

  • Uppdaterad

Guide gäller mentor som skapat utvecklingssamtalet - men även medmentor som är ägare av samma mentorsgrupp. För ev medmentor hittar du mer information här. 

Notera: Det finns även videoinstruktioner i Haldor Akademin.

1. KlickaUtvecklingssamtal (eller Möten) i vänstermenyn.

mceclip0.png

 

2. Klicka på det utvecklingssamtal där du vill genomföra.

mceclip1.png

Du ser vilka samtal som är bokade (de syns även i schema om man har modul schema plus), men kan gå in på vilket samtal som helst.

 

3. Klicka på eleven det gäller. 

 

a. Om det behöver skapas ett Teamsmöte för att någon ska delta på distans - klicka "Skapa teamsmöte" till höger (om det inte gjordes för alla när mötet skapades). Det skapas då upp en teamslänk på motsvarande ställe i mötet för vårdnadshavare/elev/inbjuden deltagare att klicka på och ansluta till mötet.

b. Om eleven ska kunna fylla i formulär/dokumentation i mötet behöver ruta "Eleven kommer att leda mötet" att bockas för. Om endast mentor ska fylla i bör den vara urbockad - man bör inte ha formulär öppet på två ställen samtidigt. 

 

4. Om det finns formulär för dokumentation tillagda i mötet fylls dessa i multimodalt under mötet. Man kan med fördel trycka "Spara" under mötet. 

----------

Om lärare scrollar ner på sidan visas Elevkort för aktuell elev. Där syns Bedömningar,  Omdömen, Schema, Närvaro, Extra anpassningar, Dokumentation samt Detaljer för aktuell period man valt. 

OBSERVERA! Tidigare möten - inklusive formulär som ex IUP, Framåtsyftande planering eller dokumentation från tidigare samtal måste öppnas i en separat flik eller annat fönster.

----------

5. När mötesdokumentationen är färdig så behöver du som är skapare av mötet "Avsluta mötet" uppe till höger för att den ska bli tillgänglig för elev och ev vårdnadshavare. De kan då inte längre komplettera något i ev utskickade formulär. 

6. Om du senare kommer på att något behöver kompletteras går det utmärkt att Öppna möte igen och göra så (och sedan Avsluta igen). 

----------

6. När samtliga möten är klara (eller av någon anledning inte längre planeras att genomföras) kan de med fördel låsas och arkiveras. Det görs av den som skapat mötet på mötets startsida. Effekten blir

  • att mötet flyttas från flik "Aktuella" till flik "Tidigare möten" 
  • ingen längre kan skriva något i dem.
  • information som skrivits i dem går dock fortfarande att läsa för de som har tillgång utifrån grundförutsättningar (normalt elev, vårdnadshavare samt mentor). 

Om man behöver gå in och komplettera något i ett låst möte går det att låsa upp det (och sedan låsa igen). 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?