Mentor - Genomför utvecklingssamtal

  • Uppdaterad

Guide gäller mentor som skapat utvecklingssamtalet - men även medmentor som är ägare av samma mentorsgrupp. För ev medmentor hittar du mer information här. 

 

1. KlickaUtvecklingssamtal (eller Möten) i vänstermenyn.

mceclip0.png

 

2. Klicka på det utvecklingssamtal där du vill genomföra.

mceclip1.png

Du ser vilka samtal som är bokade (de syns även i schema om man har modul schema plus), men kan gå in på vilket samtal som helst.

 

3. Klicka på eleven det gäller. 

 

a. Om det behöver skapas ett Teamsmöte för att någon ska delta på distans - klicka "Skapa teamsmöte" till höger (om det inte gjordes för alla när mötet skapades). Det skapas då upp en teamslänk på motsvarande ställe i mötet för vårdnadshavare/elev/inbjuden deltagare att klicka på och ansluta till mötet.

b. Om eleven ska kunna fylla i formulär/dokumentation i mötet behöver ruta "Eleven kommer att leda mötet" att bockas för. Om endast mentor ska fylla i bör den vara urbockad - man bör inte ha formulär öppet på två ställen samtidigt. 

 

4. Om det finns formulär för dokumentation tillagda i mötet fylls dessa i multimodalt under mötet. Man kan med fördel trycka "Spara" under mötet. 

 

Om lärare scrollar ner på sidan visas Elevkort för aktuell elev. Där syns Bedömningar,  Omdömen, Schema, Närvaro, Extra anpassningar, Dokumentation samt Detaljer för aktuell period man valt. 

OBSERVERA! Tidigare möten - inklusive formulär som ex IUP, Framåtsyftande planering eller dokumentation från tidigare samtal måste öppnas i en separat flik eller annat fönster.

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?