Mentor - Skapa ett utvecklingssamtal

 • Uppdaterad

Notera: Det finns även videoinstruktioner i Haldor Akademin.

1. KlickaUtvecklingssamtal i vänstermenyn.

mceclip0.png

 

2. KlickaNytt möte som du hittar uppe till höger .

mceclip1.png

 

3. Bokningen av utvecklingssamtalet sker i fyra steg. Du kan visuellt se vart i processen du är och om du vill klicka på varje steg i denna meny för att navigera framåt och bakåt. 

mceclip2.png

 

4. Under Mötesinformation, fyll i:

 • A) Titel - Exempelvis Utvecklingssamtal för åk 7,
 • B) Information till deltagare - Informationen som fylls i här delges alla elever och vårdnadshavare som bjuds in till ett utvecklingssamtal. 

mceclip4.png

5. Välj:

 • A) Skapa Teamsmöte - Om detta alternativ markeras kommer ett teamsmöte att skapas för varje enskilt utvecklingssamtal som skickas ut.
 • B) Elevledd - Om detta alternativ markeras kommer alla elever att få leda sitt eget utvecklingssamtal. Det innebär att eleven kan skriva i uppföljningsformuläret (steg 8 i denna guide), både innan och under mötet.

mceclip5.png

 

6. Under Deltagare väljer du vilka som ska bli inbjudna till mötet. Under deltagare ser du dina mentorsgrupper, du kan här välja hela gruppen eller markera enskilda individer som du vill bjuda in. Markerar du hela gruppen bjuds alla elever och vårdnadshavare in till separata möten. Det kommer här att bli ett möte per "familj".

mceclip6.png

 

7. KlickaNästa. 

 

8. När du har klickat på nästa så får du en fråga om du vill skicka ut ett Frågeformulär till deltagarna?

Om du väljer:

 • Ja - så får du möjlighet att lägga till Formulär till mötet och Formulär som deltagarna kan fylla i inför mötet. Detta alternativt väljs i denna instruktion.
 • Nej - Du hoppar över Formulär och kommer till Mötestillfällen

mceclip7.png

9. Klicka på knappen Ja.

 

10. Lägg till formulär.

mceclip9.png

 

11. Fyll i formuläret:

 • A) Formulärmall - Välj en mall från drop down-menyn. När du valt en mall så visas en förhandsgranskning av formuläret längst ned i aktuellt fönster.
 • B) Formulärtitel - fylls i automatiskt - du kan ändra denna om du önskar.
 • C) Beskrivning - beskriv formuläret. Detta fält kan lämnas tomt.
 • D) Användning
  • Uppföljning i mötet - markera om du vill fylla i formuläret under mötet
  • Skicka till deltagare - markera om du vill skicka formuläret till elever och/eller vårdnadshavare inför mötet. De du väljer får en egen kopia som de kan fylla i. 

mceclip10.png

12. KlickaSpara.

 

13. Ditt formulär läggs nu till.

Beroende på vilka inställningar som du valde när du la till formuläret så får du mellan 1-3 formulär. 

 • A) Uppföljning - Fylls i under mötet.
 • B) Tilldelad elever - Elevens enskilda kopia.
 • C) Tilldelad vårdnadshavare - Vårdnadshavarens enskilda kopia.

mceclip12.png

 

14. KlickaNästa.

 

15. Mötestillfällen - Du får nu frågan om du vill skapa mötestider som vårdnadshavare kan boka. 

 • Ja - du möjlighet att skapa mötestider, du kan välja att göra detta senare om du inte vet vilka dagar/tider då du kan ha utv.samtal. Du kan även i ett senare skede lägga till ytterligare tider. Detta alternativt väljs i denna instruktion.
 • Nej - Du hoppar över "Mötestillfällen" och kommer till "Granska och spara". 

mceclip13.png

16. Mötestillfällen - Klicka på Frågetecknet för att få en instruktion direkt inifrån Haldor över hur du går tillväga.

mceclip14.png

17. När du har lagt till dina mötestider, klickaNästa. Om du vill kan du lägga till ytterligare tider vid ett senare tillfälle.

18. Du är nu på sista steget som är Granska och spara. Här kan du nu välja att publicera ditt möte eller spara det som ett utkast.

 • A) Spara och publicera - Mötet blir synligt för alla elever och vårdnadshavare som är inbjudna. Vårdnadshavare kan nu gå in och boka in sig på de tider som du angivit.
 • B) Spara utkast - Mötet är bara synligt för dig som mentor. Du kan fortsätta att redigera utvecklingssamtalet och publicera det vid ett senare tillfälle.

mceclip15.png

19. Om du valde

 • Spara och publicera. Så kommer du direkt in på utvecklingssamtalet, här finns varje elev som ett eget möte.
 • Spara utkast så kommer du direkt till Bokningshanteringen

20. Utvecklingssamtalen hittar du i vänstermenyn under Utvecklingssamtal. Här framgår det om det är ett publicerat utvecklingssamtal eller ett utkast.
.

 

 

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?